top of page

Acerca de

man-reading-pray-from-holy-bible-near-bed-evening-christians-bible-study-concept-studying-

NOVENA
Kepada Santo Pregrinus
(sakit kanker)

Santo Peregrinus, pembuat keajaiban yang mulia, engkau menjawab panggilan Illahi dengan satu semangat menolak semua bentuk kesenangan hidup dan semua kehormatan duniawi yang hampa, guna mengabdikan dirimu kepada Allah.

Engkau bekerja dengan semangat dan tanpa kenal lelah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam kesatuan dengan Yesus yang tersalib, engkau dengan sabar menanggung penderitaan yang sangat menyakitkan.

Dalam kesabaranmu yang luar biasa itu engkau disembuhkan secara ajaib dari kanker pada kakimu dengan sentuhan tangan ilahi Yesus sendiri.

Aku berdoa kepadamu, perolehlah bagiku rahmat untuk menanggapi setiap panggilan Allah. Bangkitkan dalam hatiku semngat haus akan keselamatan jiwa-jiwa.

Bebaskanlah aku dari kelemahan-kelemahan yang begitu sering menyakitkan tubuhku yang lemah. Dan perolehlah bagiku rahmat kesediaan menerima penderitaan-penderitaan yang dikehendaki Allah bagiku.

Semoga aku, dengan meneladani keutamaan-keutamaanmu dan mencintai Tuhan yang tersalib dan BundaNya yang berdukacita mendapat kemuliaan kekal di surga.

Amin.

Bapa Kami ...... Salam Maria ......  Kemulian ......  Terpujilah ......

 

Doa Penutup

Ya Allah, kasihanilah dan dengarkanlah doa-doa yang aku panjatkan kepadaMu dalam penghormatan kepada Santo Peregrinus, hambaMu yang terkasih

Semoga aku, yang tidak tergantung pada jasa-jasaku sendiri, mendapat bantuan dalam kebutuhan-kebutuhanku melalui perantaraan Santo Peregrinus yang hidupnya berkenan padaMu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.

Amin.

bottom of page