top of page

Peristiwa Gembira

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Peristiwa Gembira
Peristiwa Gembira Pertama
Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel

Peristiwa Gembira Kedua
Maria Mengunjungi Elisabeth SaudarinyaPeristiwa Gembira Ketiga
Yesus dilahirkan di Betlehem

Peristiwa Gembira Keempat
Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah
Peristiwa Gembira Kelima
Yesus diketemukan dalam Bait AllahDOA SALAM YA RATU
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangMu yang besar kepada kami. Dan Yesus, PutraMu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah Berdoa: Ya Allah, Putera-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan kebangkitan-Nya. Kami mohon, agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin
bottom of page