top of page

IBADAT MALAM Rabu, 26 Juli 2023

PERINGATAN SANTO YOAKIM DAN SANTA ANNA, ORANG TUA SANTA PERAWAN MARIA (P)PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

(Dalam masa Prapaskah, Alleluia tidak diucapkan)


DOA TOBAT


CARA A

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.


CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.

U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.

U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.


CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


MADAH

Ya Tuhan dan penyelamat

Sebelum beristirahat

Kami bersyukur pada-Mu

Atas hari yang berlalu.


Kami mohon Kau ampuni

Kar’na sungguh menyadari

Pikiran dan perbuatan

Yang sangat kami sesalkan.


Kabulkanlah permohonan

Yang kini kami panjatkan

Ya Yesus yang berkuasa

Bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. (MP. Alleluia)


Mazmur 30 (31) 1-6

Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berlindung,*

jangan sampai aku dikecewakan!

Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku,†

condongkanlah telinga-Mu kepadaku*

dan bebaskanlah aku segera!

Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku*

dan benteng pertahananku yang kuat.


Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku,*

dan demi nama-Mu Engkau akan membimbing dan menuntun daku.

Engkau akan melepaskan daku dari jaring,†

yang dipasang untuk menjerat aku,*

sebab Engkaulah pelindungku.


Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku,*

tebuslah aku, ya Tuhan Allah.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Sudilah Engkau menjadi gunung peng­ungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. (MP. Alleluia)


Ant. 2

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan. (MP. Alleluia)


Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan,*

Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian*

kepada jeritan doaku.


Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,*

siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,*

sehingga orang mengabdi kepada-Mu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,*

hatiku mengharapkan firman-Nya.


Hatiku menantikan Tuhan,*

lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,*

Israel menantikan Tuhan!

Sebab pada Tuhanlah kasih setia*

dan penebusan berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel*

dari segala kesalahannya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan. (MP. Alleluia)

BACAAN SINGKAT (Ef 4:26-27)

Jangan berdosa. Janganlah matahari ter­benam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan.


LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.

U : Ya, Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. (MP.Alleluia)


Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang*

dalam damai sejahtera, menurut sabda-Mu.

Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu*

yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*

dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.(MP.Alleluia)


DOA PENUTUP

Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Kauletakkan atas bahu para peng­ikut-Mu, dan ringanlah beban yang Kau berikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kira­nya usaha dan niat kami pada hari ini dan berilah kami istirahat, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihan-Nya.

U : Amin.

80 views0 comments

コメント


bottom of page