top of page

IBADAT MALAM Selasa, 16 Januari 2024

HARI BIASA PEKAN II (H)PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

(Dalam masa Prapaskah, Alleluia tidak diucapkan)


DOA TOBAT


CARA A

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.


CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.

U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.

U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.


CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


MADAH

Jatuh sudah malam hari

S’moga kami Kau lindungi

Ya Bapa mahakuasa

Supaya aman sentausa.


Jauhkan impian suram

Singkirkan khayalan malam

Kurniakan istirahat

Agar sehat walafiat.


Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putra dan Roh-Mu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.

Janganlah wajah-Mu Kaupalingkan daripadaku, sebab kepada-Mu aku percaya.


Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaan-Mu jawablah aku,*

kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu,*

karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapan-Mu.


Sebab musuh mengejar aku*

dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*

tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*

hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†

aku mengenangkan segala karya-Mu*

dan merenungkan perbuatan tangan-Mu.

Aku menadahkan tanganku kepada-Mu,*

aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.


Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*

sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajah-Mu Kau palingkan dari padaku,*

jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar,*

sebab kepada-Mu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus ku tempuh,*

sebab kepada-Mu kuarahkan hatiku.


Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*

sebab pada-Mu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu,*

sebab Engkaulah Allahku.

Semoga kebaikan hati-Mu menuntun daku*

di jalan yang rata.


Demi nama-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*

demi keadilan-Mu bebaskanlah aku dari musuh.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Janganlah wajah-Mu Kau palingkan dari-padaku, sebab kepada-Mu aku percaya.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5:8-9)

Waspadalah dan berjagalah! Sebab setan, musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa-nya. Lawanlah dia, teguh dalam iman.


LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.

U : Ya, Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. (MP.Alleluia)


Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang*

dalam damai sejahtera, menurut sabda-Mu.

Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu*

yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*

dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.(MP.Alleluia)


DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentausa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari baru. Demi Kristus pengantara kami.


PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihan-Nya.

U : Amin.

108 views0 comments

Comments


bottom of page