top of page

IBADAT MALAM Senin, 8 Juli 2024

HARI BIASA PEKAN XIV (H)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya


DOA TOBAT


CARA A

U: Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.


CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.

U : Sebab kami orang yang berdosa.


P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.

U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.


CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.


P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.


ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


MADAH

Menjelang datangnya malam Kami menghadap wajah-Mu Untuk menghaturkan salam Sambil mohon doa restu.


Sambutlah dalam tangan-Mu Hidup serta segalanya Simpanlah dalam hati-Mu Harapan kami semua.


Ya Allah, Bapa surgawi

Bersama Putra dan Roh-Mu

Kabulkanlah doa kami

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.

Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. (MP. Alleluia)


Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,* sebab aku miskin dan bersengsara.

Peliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,* selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.


Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,* kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hamba-Mu,* sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,* Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu.


Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,* perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepada-Mu,* sebab Engkau pasti menjawab aku.


Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,* tak ada karya setara dengan karya-Mu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau,* dan akan memuliakan nama-Mu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karya-Mu,* Engkaulah Allah dan tiada lain.


Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan,* agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati.

Aku bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, ya Allah, Tuhanku,* dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.

Sebab kasih setia-Mu berlimpah terhadapku,* Engkau melepaskan daku dari alam maut.


Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku,† segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku,* mereka tidak mengindahkan Dikau.

Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan pengasih,† Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia,* perhatikan dan kasihanilah aku!

Curahkanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu* dan selamatkanlah putera sahaya-Mu.

Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku,† supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu;* semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. (MP. Alleluia)


BACAAN SINGKAT (1 Tes 5:9-10)

Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur.


LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.

U : Ya, Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


S : Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

U : Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku. (MP. Alleluia)


KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. (MP.Alleluia)


Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang* dalam damai sejahtera, menurut sabda-Mu.

Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu* yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa* dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Antifon:

S : Berkatilah kami, ya Tuhan,

U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.(MP.Alleluia)


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam ke­giatan kami pada hari ini, Kau tumbuh­kan sampai berbuah masak bagi panen­an-Mu yang abadi. Demi Kristus peng­antara kami.


PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihan-Nya.

U : Amin.

103 views0 comments

Commentaires


bottom of page