top of page

IBADAT PAGI Jumat, 12 Januari 2024

HARI BIASA PEKAN I (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya.


MADAH

Meski Kristus ada di setiap waktu

Namun jangan tunda janganlah menunggu

Carilah wajahNya sekarang pun juga

Tanpa menantikan senja.

 

Kristus sungguh ada dalam diri kita

Meski kita hina meski kita papa

Carilah wajahNya serukan namaNya

Kita pasti dibimbingNya.

 

Ya Bapa surgawi tolonglah hambaMu

Agar mengikuti Roh kudus selalu

Hingga hari ini kami sungguh mampu

Mencari wajah PuteraMu. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbahMu.

 

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang dipersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Ya Tuhan, terimalah kurban sejati di atas mezbahMu.

 

Ant. 2

Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan.

 

Kidung (Yes 45:15-26)

Sungguh, Engkaulah Allah yang tersembunyi,*Allah Israel, penyelamat.

 

Semua penyembah berhala malu tersipu-sipu,*pergilah mereka penuh kehinaan.

Tetapi Israel diselamatkan Tuhan,*dengan keselamatan kekal.

Kamu tak akan malu tersipu-sipu,*untuk selama-lamanya.

 

Sebab demikianlah firman Tuhan, pencipta langit,*Dialah Allah yang membentuk dan mengalaskan bumi.

Ia tidak menciptakan bumi kosong,*tetapi sebagai kediaman manusia:

“Akulah Tuhan, tiada yang lain,†Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi,*tidak pernah di tempat yang gelap.

Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub:†‘sia-sialah kamu mencari Aku,*Akulah Tuhan, yang berkata benar dan memberitahukan yang lurus.

 

Berhimpun dan marilah, kamu semua*yang diselamatkan dari antara sekalian bangsa.

Bodohlah orang, yang mengusung berhala dari kayu,*yang berseru kepada dewa yang tidak mampu menyelamatkan.

 

Beritahukanlah dan kemukakanlah buktinya, bermufakatlah bersama:†‘Siapakah dari sediakala memaklumkan masa depan ?*Siapa yang sudah lama memberitahu-kannya ?’

Bukankah Aku, Tuhanmu, yang memberi-tahukannya,†tiada Allah lain kecuali Aku,*kecuali Aku tak ada Allah yang benar dan menyelamatkan.

 

Bertobatlah kepadaKu untuk diselamat-kan,*hai segala ujung bumi.

 

Akulah Allah, tiada yang lain,†Aku bersumpah demi diriKu sendiri,*dari mulutKu keluarlah sabda jujur yang tak terbatalkan ini:

‘KepadaKu segala lutut bertekuk,*demi Aku semua lidah bersumpah’.

 

Setiap orang akan berkata: hanya pada Tuhanlah*kemenangan dan kekuatan.

KepadaNya kembali dengan malu*yang dulu melawan Dia.

Oleh Tuhan seluruh keturunan Israel*dinyatakan benar dan dimuliakan.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Seluruh keturunan Israel dinyatakan benar oleh Tuhan dan dimuliakan.

 

Ant. 3

Marilah menghadap Tuhan dengan suka ria.

 

Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah, menghadap Tuhan dengan suka ria*ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta, dan kita milikNya,*kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*dan kesetiaanNya turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Marilah menghadap Tuhan dengan suka ria.

 

BACAAN SINGKAT (Ef 4:29-32)

Janganlah ada kata buruk keluar dari mulutmu, melainkan hanyalah yang baik untuk membangun iman dan men-datangkan rahmat bagi para pendengar. Janganlah menyusahkan Roh kudus Allah, sebab dalam Dialah kamu di-materaikan untuk hari penyelamatan. Jauhkanlah dari antara kamu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah serta segala kejahatan. Bersikaplah ramah seorang terhadap yang lain, berlakulah dengan lembut hati, dan hendaklah saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus.

 

LAGU SINGKAT

P : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

U : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

P : Tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh.

U : Di pagi hari.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

U : Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Tuhan mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Tuhan mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menyelamatkan umat manusia dengan salibNya. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hormat berseru:

 

U : Anugerahilah kami belaskasihanMu, ya Tuhan.

 

Kristus, fajar dan matahari kami, terangilah kami dengan sinar cahayaMu,* dan kekanglah kecenderungan kami yang jahat.

 

Jagailah kiranya pikiran, perkataan dan pekerjaan kami,* agar kami dapat menyenangkan hatiMu hari ini.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosa-dosa kami,* dan hapuskanlah segala kejahatan kami.

 

Demi salib dan kebangkitanMu,* penuhilah kami dengan penghiburan Roh kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, dengan cahaya sabdaMu telah Kauhalaukan kegelapan budi kami. Teguhkanlah kiranya kurnia iman dalam hati kami, supaya api yang Kaukobarkan dengan rahmatMu tidak padam dalam godaan manapun juga. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

248 views0 comments

Comments


bottom of page