top of page

IBADAT PAGI Jumat, 17 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Milik-Nyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tangan-Nya.

Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


MADAH

O sungguh menggembirakan

Bahwa Yesus Kristus Tuhan

Yang tersalib di Golgota

Bertakhta di sisi Bapa.


Marilah kita bersyukur

Memuji Allah yang luhur

Sambil mohon kepada-Nya

Kerinduan akan surga.


Kita turut bahagia

Bersama seisi surga

Atas kemulyaan Tuhan

Yang jaya tak terkalahkan.


Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang naik ke atas awan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Alleluia.


Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapus-kanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Alleluia.


Ant. 2

Kristus telah memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu salib, Alleluia.


Kidung (Yer 14:17-21)

Mataku bercucuran air mata,*siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,*suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,*kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,*kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun*berkeliaran tanpa tujuan.

 

Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?†Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?*Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.*Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.

 

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,†dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.*Sungguh, kami telah berdosa terhadapMu.

Demi kemuliaan namaMu, janganlah menolak kami,†janganlah membiarkan takhtaMu yang mulia dihinakan.*Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjiaanMu dengan kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kristus telah memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu salib, Alleluia.


Ant. 3

Berbaktilah kepada Tuhan dengan gembira, Alleluia.


Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah , menghadap Tuhan dengan suka ria,*ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta dan kita milikNya,*kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*dan kesetiaanNya turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Berbaktilah kepada Tuhan dengan gembira, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Kis 5:30-32)

Allah para leluhur kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya, menjadi pemimpin dan juruselamat, supaya umat Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami ini saksi dari segalanya itu, kami bersama dengan Roh kudus, yang dikurniakan kepada semua orang yang menaati Allah.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluya, alleluya.

P  : Sesudah disalibkan bagi kita.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Kristus Yesus telah wafat dan bangkit kembali. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pengantara kita, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Kristus Yesus telah wafat dan bangkit kembali. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pengantara kita, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah memberi kita hidup baru berkat kebangkitan Kristus. Marilah kita memohon dengan rendah hati:


U:  Sinarilah kami dengan kemuliaan Kristus.


Ya Allah, Engkau telah menciptakan dunia, mengikat suatu perjanjian dengan umat-Mu dan tetap setia sepanjang masa,* dengarkanlah kami, Bapa yang maharahim.


Sucikanlah kami dengan kebenaran-Mu dan kuduskanlah jalan hidup kami,* agar kami berlaku jujur seturut keinginan hati-Mu.


Terangilah kami dengan sinar cahaya hadirat-Mu,* agar kami bebas dari dosa dan menikmati kebahagiaan rumah-Mu.


Engkau telah memberikan damai-Mu kepada para rasul,* berilah damai kepada semua penghuni dunia ini.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus  Roh kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


235 views0 comments

Comentários


bottom of page