top of page

IBADAT PAGI Jumat, 17 November 2023

PERINGATAN SANTA ELISABET DARI HUNGARIA, BIARAWATI (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


MADAH

Mari bernyanyi untuk menghormati Wanita suci yang pantas dipuji Hati berbakti sungguh tahan uji Slalu mengabdi.


Tak terkalahkan oleh jerat lawan Namun bertahan di tengah godaan Memperjuangkan kerajaan Tuhan Dan Persatuan.


Berat tapanya tekun dalam doa Siap sedia mengabdi sesama Di mana-mana menyumbangkan jasa Dengan gembira.


Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah, dan baharuilah semangat tabah dalam batinku.


Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,* menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,* dan cucilah aku dari dosaku.


Kusadari pelanggaranku,* dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,* yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,* dan tepatlah keputusanMu.


Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,* dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,* Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.


Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,* basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,* semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.


Palingkanlah wajahMu dari dosaku,* hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,* baharuilah semangat tabah dalam batinku.


Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,* janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu* dan berilah aku semangat yang rela.


Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,* supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,* maka aku akan memasyurkan keadilanMu.


Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,* supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,* kurban bakar yang dipersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,* hati remuk redam takkan Kautolak.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah, dan baharuilah semangat tabah dalam batinku.


Ant. 2

Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaraanmu semua orang akan dihimpun di hadapan Tuhan.


Kidung (Tb 13:10-16)

Pujilah Tuhan, hai para pilihanNya* berpestalah dengan gembira dan bersyukurlah kepadaNya.

Hai Yerusalem, kota suci,† Allah menyiksa kamu karena perbuatanmu yang jahat,* tetapai Ia akan mengasihani kembali orang-orang yang jujur.


Luhurkanlah Tuhan dengan selayaknya,† bersyukurlah kepada raja yang kekal abadi,* supaya rumahNya dibangun kembali bagimu dengan gembira.

Tuhan akan menghantar pulang semua tawananmu,* dan engkau akan bersukacita selama-lamanya.


Engkau bermandikan cahaya gemilang, hai Yerusalem,* dan seluruh bumi sujud hormat kepadamu.

Dari jauh bangsa-bangsa datang kepadamu* membawa persembahan sebagai tanda bakti bagi Tuhanmu.

Mereka memandang tanahmu sebagai tanah suci* dan menyerukan nama Tuhan di tengahmu.

Hai Yerusalem, engkau akan bersukacita atas Putera-putrimu,† sebab mereka semua diberkati Tuhan* dan dihimpun di hadapanNya.


Berbahagialah semua yang mencintai engkau,* yang bersukacita atas damai sejahteramu.

Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah Tuhan Allah kita,* sebab Ia membebaskan kotaNya Yerusalem dari segala penderitaannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaraanmu semua orang akan dihimpun di hadapan Tuhan.


Ant. 3

Pujilah Allahmu, hai Sion, Ia mengutus sabdaNya ke bumi.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* pujilah AllahMu, hai Sion.


Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu.* Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu* dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,* dengan segera firmanNya berlari.


DiturunkanNya salju, seperti bulu domba,* dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,* siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.


Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,* ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* hukum-hukumNya tidak mereka kenal.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Pujilah Allahmu, hai Sion, Ia mengutus sabdaNya ke bumi.


BACAAN SINGKAT (Rom 12:1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku memperingatkan kamu! Persembah­kanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Jangan­­lah kamu me­nyesuai­kan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan padanya, dan apa yang sempurna.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memandang dia* Serta menolong dia.

U : Tuhan memandang dia* Serta menolong dia.

P : Tuhan menyertai dia dan meneguhkan dia.

U : Serta menolong dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memandang dia* Serta menolong dia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Inilah tandanya bagi semua orang, bahwa kamu sungguh-sungguh murid-Ku, yakni kalau kamu saling mencintai.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Inilah tandanya bagi semua orang, bahwa kamu sungguh-sungguh murid-Ku, yakni kalau kamu saling mencintai.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, bersama dengan semua wanita kudus, marilah kita me­muji penyelamat kita, sambil berseru:


U : Datanglah, ya Tuhan Yesus.


Yesus, Tuhan kami, Engkau telah mengampuni wanita berdosa karena cinta kasihnya yang besar,* ampunilah kami, ya Tuhan, karena kamipun sangat berdosa.


Yesus, Tuhan kami, Engkau dilayani oleh para wanita selama perjalanan-Mu ke Yerusalem,* perkenankanlah kami juga mengikuti jejak-Mu.


Yesus, Tuhan kami, Engkau didengarkan Maria ketika Marta melayani,* semoga kami mengabdi kepada-Mu dalam iman dan cinta kasih.


Yesus, Tuhan kami, semua orang yang melakukan kehendak-Mu Kausebut saudara, saudari dan ibu-Mu,* semoga kami menyenangkan Dikau dengan perkataan dan perbuatan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, Bapa para yatim piatu, Santa Elisabet melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doanya kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

263 views0 comments

Comments


bottom of page