top of page

IBADAT PAGI Jumat, 21 Juni 2024

HARI BIASA PEKAN X (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, raja para kudus.


MADAH

Ya Yesus Tuhan Engkau menghendaki

Agar panggilan untuk hidup bakti

Diperjuangkan serta diikuti

Umat beriman.


Panggilan suci Kautanam di hati

Untuk mengabdi dan menyangkal diri

Tekun mencari setia mengikuti

Putra ilahi.


Ditinggalkannya milik harta benda

Agar dibina cinta yang sempurna

Hati seluruhnya dipersembahkannya

Kepada Bapa.


Dimuliakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur Gereja

Selama-lamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.

 

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapus-kanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.

 

Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.

 

Kidung (Yer 14:17-21)

Mataku bercucuran air mata,*siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,*suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,*kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,*kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun*berkeliaran tanpa tujuan.

 

Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?†Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?*Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.*Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.

 

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,†dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.*Sungguh, kami telah berdosa terhadapMu.

Demi kemuliaan namaMu, janganlah menolak kami,†janganlah membiarkan takhtaMu yang mulia dihinakan.*Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjiaanMu dengan kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.

 

Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah , menghadap Tuhan dengan suka ria,*ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta dan kita milikNya,*kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*dan kesetiaanNya turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.


BACAAN SINGKAT (Rom 12:1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku mem­peringatkan kamu! Per­­­­sembahkanlah tubuhmu se­bagai kurban yang hidup, yang suci dan ber­kenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan ber­ubahlah menjadi manusia ber­budi baru, sehingga kamu sanggup mem­be­dakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada­-Nya dan apa yang sempurna.


LAGU SINGKAT

P : Dalam hatinya ia merenungkan,* Hukum Allahnya.

U : Dalam hatinya ia merenungkan,* Hukum Allahnya.

P : Ia tetap mengikuti perintah Tuhan.

U : Hukum Allahnya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dalam hatinya ia merenungkan,* Hukum Allahnya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Barangsiapa melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah saudara, saudari dan ibu-Ku, sabda Tuhan.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Barangsiapa melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah saudara, saudari dan ibu-Ku, sabda Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, hendaklah kita me­nyembah Kristus, Allah yang kudus, dalam kesucian dan kebenaran se­umur hidup. Marilah kita berseru:


U : Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan.


Engkau sudi menjadi serupa dengan kami dalam segalanya, kecuali dalam hal dosa, * Yesus, Tuhan kami, kasihanilah kami.


Engkau mengundang kami semua untuk menaruh cinta yang sempurna, * Yesus, Tuhan kami, kuduskanlah kami.


Engkau berpesan agar kami menjadi garam dan terang dunia,* Yesus, Tuhan kami, terangilah hati kami.


Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani,* Yesus, Tuhan kami, tolonglah kami mengabdi Engkau dan saudara-saudara kami.


Engkaulah sinar kemuliaan Bapa dan citra wajah Allah, * Yesus, Tuhan kami, semoga kami memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloisius Engkau sudah me­nyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami tak mampu me­nyamai ke­suciannya. Maka semoga berkat jasa dan doanya, kami sekurang-kurang­nya meniru semangat tapanya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pe­ngantara kami, yang hidup dan ber­kuasa bersama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

293 views0 comments

Comments


bottom of page