top of page

IBADAT PAGI Jumat, 22 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Para nabi mewartakan

Kedatangan Kristus Tuhan

Yang membawa kes’lamatan

Melimpahkan kesukaan.

 

Kristus datang ke dunia

Pada pertama kalinya

Lahir untuk mengasihi

Bukan untuk menghakimi.

 

Kristus akan datang lagi

Untuk menganugerahi

Para hamba yang setyawan

Mahkota keabadian.

 

Kami mohon kepadaMu

Ya Yesus Kristus Tuhanku

Semoga kami selalu

Mencari Dikau melulu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Allah akan datang dari Libanon, ke­muliaannya bersinar laksana cahaya.

 

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan berso-rak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Allah akan datang dari Libanon, ke­muliaannya bersinar laksana cahaya.

 

Ant. 2

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan, hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuh­kanlah penyelamat.

 

Kidung (Yer 14:17-21)

Mataku bercucuran air mata,*siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,*suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,*kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,*kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun*berkeliaran tanpa tujuan.

 

Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?†Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?*Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.*Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.

 

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,†dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.*Sungguh, kami telah berdosa terhadapMu.

Demi kemuliaan namaMu, janganlah menolak kami,†janganlah membiarkan takhtaMu yang mulia dihinakan.*Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjiaanMu dengan kami.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan, hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuh­kanlah penyelamat.

 

Ant. 3

Hai Israel, siaplah untuk menyongsong Tuhan, sebab Ia datang.

 

Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah , menghadap Tuhan dengan suka ria,*ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta dan kita milikNya,*kita umatNya, domba penggembalaanNya.

 

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*dan kesetiaanNya turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Hai Israel, siaplah untuk menyongsong Tuhan, sebab Ia datang.


BACAAN SINGKAT (Yer 30:21-22)

Inilah firman Tuhan: Seorang pemimpin akan muncul dari keturunan Yakub, dan penguasa akan keluar dari tengah-tengahnya. Ia akan Kudekatkan kepada­Ku, dan ia akan menghampiri Aku. Kamu akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allahmu.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*


Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Ketika salammu sampai kepada telinga­ku, anak yang di dalam rahim­ku me­lonjak kegirangan, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Ketika salammu sampai kepada telinga­ku, anak yang di dalam rahim­ku me­lonjak kegirangan, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah menyatakan kemuliaan­Nya kepada manusia dengan perantara­an PutraNya. Oleh sebab itu, marilah kita dengan senang hati menyerukan:


U : Dimuliakanlah namaMu, ya Tuhan.


Ya Tuhan, ajarlah kami menerima satu sama lain,* seperti Kristus juga menerima kami dalam kemuliaan Allah.


Penuhilah kami dengan kegembiraan dan kedamaian iman,* agar kami berjalan dalam pengharapan dan kekuatan Roh Kudus.


Ya Tuhan, tolonglah semua orang menurut besarnya belaskasihanMu,* terimalah mereka, yang tak sempat mengenal Engkau, tetapi yang berharap akan Dikau.


Engkau memanggil dan menguduskan kaum pilihanMu,* angkatlah kami orang berdosa untuk menerima mahkota kebahagian abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami, manusia yang ter­jerumus dalam perangkap maut. Maka Engkau mengutus Putra-Mu untuk me­nebus kami. Semoga kami percaya dengan bakti ikhlas akan penjelmaan­nya, dan dipersatukan dengan Dia, penebus kami, yaitu Yesus Kristus, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

211 views0 comments

Comments


bottom of page