top of page

IBADAT PAGI Jumat, 29 Maret 2024

HARI JUMAT AGUNG (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Milik-Nyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tangan-Nya.

Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang menebus kita dengan darah-Nya.


MADAH

Salib suci nan mulia

Kayu paling utama

Tiada yang menandingi

Daun bunga buahnya

Kayu paku bahagia

Memangku pangkal hidup.


Pohon bungkukkan dahanmu

Lemaskanlah uratmu

Lembutkan juga kerasmu

Yang jadi bawahanmu

Sediakan batang empuk

Bagi tubuh rajamu.


Engkaulah kayu yang pantas

Mentakhtakan penebus

Menyajikan tempat labuh

Bagi bumi yang karam

Berhiaskan darah suci

Anakdomba sejati.


Terpuji terhormatilah

Allah Mahakuasa

Bapa bersama Putra

Dan Roh Kudus penghibur

Yang jaya bertakhta mulya

Selalu selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Allah tidak sayang akan Putra-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya untuk kita semua.


Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*dan cucilah aku dari dosaku.

 

Kusadari pelanggaranku,*dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*dan tepatlah keputusanMu.

 

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

 

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*semoga hati yang Kauremukkan berso-rak gembira.

 

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*baharuilah semangat tabah dalam batinku.

 

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*janganlah Kauambil rohMu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*dan berilah aku semangat yang rela.

 

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.

 

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*hati remuk redam takkan Kautolak.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Allah tidak sayang akan Putra-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya untuk kita semua.


Ant. 2

Yesus Kristus mengasihi kita dan me-lepaskan kita dari dosa dengan darah-Nya.

Kidung (Hab 3:2-4, 13,15-19)

Ya Tuhan, aku telah mendengar pesanMu,*aku telah melihat karyaMu yang agung.

Ulangilah dan masyhurkanlah karyaMu di masa kami,*bila Engkau murka, ingatlah akan kerahimanMu.

Allah datang dari gurun Teman,*Allah yang kudus dari gunung Paran.

 

Kegemilangan Allah meliputi cakrawala,*dan bumi penuh pujianNya.

Seri kemuliaanNya bersinar seperti cahaya,†Seperti kilat yang disambarkan tanganNya;*Ia menampakkan kekuasaanNya.

 

Engkau maju berperang untuk membebaskan umatMu,*Engkau menolong raja yang Kauurapi.

Engkau menyeberangi laut dengan kereta perang*melalui lumpur dasar laut.

Batinku gemetar karena berita buruk,*dan bibirku bergetar ketakutan.

Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh,*dan langkahku goyah.

Dengan tenang kunantikan hari kesesakan*yang mendatangi bangsa yang menindas kami.

 

Walau pohon ara tidak bertunas,*dan pohon anggur tidak berbuah;

walau penghasilan zaitun tidak memuaskan,*dan ladang tidak memberi panen;

walau domba seekorpun tak ada di kan-dang,*dan tiada ternak di dalam pagar;

namun aku bersuka ria dalam Tuhan,*bersorak-sorai dalam Allah yang menye-lamatkan daku.

 

Tuhan Allahkulah kekuatanku,†kakiku dikuatkanNya laksana kaki rusa,*aku dibimbingNya di jalan terjal.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Yesus Kristus mengasihi kita dan me-lepaskan kita dari dosa dengan darah-Nya.


Ant. 3

Ya Tuhan, salib-Mu kami sembah, ke-bangkitan-Mu yang suci kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh bumi dipenuhi sukacita.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*pujilah AllahMu, hai Sion.

 

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*dengan segera firmanNya berlari.

 

DiturunkanNya salju, seperti bulu domba,*dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

 

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Ya Tuhan, salib-Mu kami sembah, ke-bangkitan-Mu yang suci kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh bumi dipenuhi sukacita.


BACAAN SINGKAT (Yes 52:13-15)

Sungguh, hambaKu akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah, banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun, demi-kian banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena hambaKu itu. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui.


LAGU SINGKAT

Sebagai ganti lagu singkat diucapkan

Ant. Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai wafat di salib.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Di atas kepala Yesus pada salib di¬pasang tulisan dakwaan-Nya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Di atas kepala Yesus pada salib di¬pasang tulisan dakwaan-Nya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi.


DOA PERMOHONAN


Kristus, penebus kita, telah wafat dan dimakamkan bagi kita, tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa:


U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.


Tuhan dan guru kami, Engkau menjadi taat sampai mati untuk kami,*ajarlah kami menjalankan kehendak Bapa di surga.

Engkaulah kehidupan kami yang wafat di salib untuk menghancurkan maut dan neraka,* semoga kami mati bersama Engkau, agar bangkit pula bersama Engkau dalam kemuliaan.

Raja kami, Engkau telah menjadi aib bagi manusia, seperti cacing yang dipijak orang,* ajarlah kami kerendahan hati yang menyelamatkan.

Penyelamat kami, Engkau menyerahkan hidup bagi saudara-saudara-Mu yang tercinta,*semoga dengan cinta yang sama kamipun saling mengasihi.

Penebus kami, Engkau merentangkan tangan di salib untuk menarik semesta alam kepada-Mu,* himpunkanlah ke dalam kerajaan-Mu semua anak Allah yang tercerai-berai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa, sudilah memandang dengan rela keluarga-Mu ini. Sebab demi keselamatan kami, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjajah dan menderita siksaan salib. Dialah Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


228 views0 comments

Comments


bottom of page