top of page

IBADAT PAGI Kamis, 15 Desember 2022

HARI BIASA PEKAN III ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.


MADAH

Dengarkan suara Tuhan Yang mengecam kejahatan Usirlah jauh impian Serta karya kegelapan.


Bangunlah hati merana Yang parah terluka dosa Sebab Kristus bercahaya Bersinar laksana surya.


Kristus datang bagai domba Yang menghapus dosa kita Mari mohon dengan tekun Supaya diberi ampun.


Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah Bersama Roh mahamulya Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem.


Mazmur 86 (87)

Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus,* Tuhan cinta padamu.

Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub* berfirman dalam dirimu:


“Mesir dan Babel akan Kudaftar* antara mereka yang mengakui Aku.

Bahkan Filistea, Tirus, dan Etiopia* akan termasuk warga negara Sion.”

Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan:† “Orang ini dan orang itu kelahiran Sion,* Allah yang mahatinggi menyentosakanNya.”


Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa:* ”Inipun dilahirkan di Sion.”

Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion* akan bernyanyilah dan menari-nari.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem.


Ant. 2

Tuhan datang dengan kekuasaan, dan jarahan dibawaNya serta.


Kidung (Yes 40:10-17)

Lihat, Allah Tuhan kita datang dengan kekuasaan,* Ia menaklukan segala-galanya!

Jarahan dibawanya serta,* dan tanda kemenangan diarak di hada-panNya.


Seperti seorang gembala* Tuhan mengumpulkan dan membimbing kawananNya.

Ia membopong anak domba dalam pelukan tanganNya* dan menuntun induknya penuh perha-tian.


Siapa yang menakar air laut dengan cidukan tangan,* mengukur langit dengan jengkal jari ?

Siapa menyukat segala debu bumi dengan takaran,† menimbang gunung dengan dacing* atau bukit dengan neraca?


Siapa yang mengatur roh Tuhan* atau memberi petunjuk kepadaNya sebagai penasihat?

Dengan siapa Tuhan berunding untuk memperoleh kebijaksanaan,† untuk belajar keadilan dan menimba pengetahuan,* untuk mengetahui jalan yang paling baik?


Sungguh, para bangsa bagaikan setitik air pada pinggir timba,† bagaikan sebutir debu pada neraca,* sungguh, pulau-pulau tidak lebih berat dari tepung halus.


Semua hutan tidak cukup kayu bakarnya untuk kurban bakaran,* dan segala margasatwa tidak cukup untuk persembahan.

Di hadapan Tuhan segala bangsa tidak berarti apa-apa,* bagi Tuhan mereka hampa dan ketiadaan belaka.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan datang dengan kekuasaan, dan jarahan dibawaNya serta.


Ant. 3

Agungkanlah Tuhan Allah kita, ber-sembahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus


Mazmur 98 (99)

Tuhan meraja, gemetarlah para bangsa;† Tuhan bertakhta di atas singgasana, goncanglah bumi,* agunglah Tuhan di Sion.

Tuhan agung, mengatasi segala bangsa;† dimuliakanlah namaMu, Allah yang agung dan dahsyat ;* kuduslah Tuhan.


Raja mahakuasa, pencinta hukum,* Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan.

Hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub,* Engkaulah yang menegakkannya.


Agungkanlah Tuhan, Allah kita,† bersembahsujudlah di depan tumpuan kakiNya;* kuduslah Tuhan.


Musa dan Harun termasuk imamNya† dan Samuel termasuk orang yang menyerukan namaNya;* mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka.


Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka;* mereka berpegang pada perintahNya, pada hukum yang diberikanNya.


Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka,† Engkaulah Allah yang mengampuni mereka,* namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat.

Agungkanlah Tuhan, Allah kita,* bersembahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Agungkanlah Tuhan Allah kita, bersem-bahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus.


BACAAN SINGKAT (Yes 45:8)

Hai langit, turunkanlah embunmu, hai awan hujankanlah Raja adil. Hai bumi, bukakanlah dirimu dan tumbuhkanlah Penyelamat, sehingga kejujuran ber­kembang.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bangunlah, bangunlah, tunjukkanlah kekuatanMu, ya Tuhan.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Bangunlah, bangunlah, tunjukkanlah kekuatanMu, ya Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Kristus, kebijaksanaan dan kekuatan Allah, sungguh-sungguh mencintai kita manusia. Dengan penuh kepercayaan marilah kita memohon kepadaNya:


U : Datanglah kepada kami, ya Tuhan.

Yesus Kristus, Tuhan, Engkau telah memanggil kami kepada cahaya kerajaanMu,* semoga kami berjalan dengan pantas di hadapan Allah dalam segala-galanya.

Engkau tidak dikenal dunia, namun Engkau berada ditengah kami,* perlihatkanlah wajahMu kepada semua manusia.

Engkau lebih dekat pada kami daripada hati kami sendiri,* kuatkanlah dalam diri kami kepercayaan dan pengharapan akan keselamatan.

Engkau sumber kekudusan,* peliharalah kami dalam kekudusan dan kesucian pada saat kedatanganMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, kami hamba-hambaMu yang hina, menderita karena salah kami sendiri. Kami mohon, semoga kedatang­an PutraMu menyelamatkan dan meng­gembirakan hati kami. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

137 views0 comments

Comments


bottom of page