top of page

IBADAT PAGI Minggu, 11 Desember 2022

HARI MINGGU ADVEN III (U)PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah kita menyembah Tuhan, raja yang akan datang.


MADAH

Dengarkan suara Tuhan Yang mengecam kejahatan Usirlah jauh impian Serta karya kegelapan.


Bangunlah hati merana Yang parah terluka dosa Sebab Kristus bercahaya Bersinar laksana surya.


Kristus datang bagai domba Yang menghapus dosa kita Mari mohon dengan tekun Supaya diberi ampun.


Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah Bersama Roh mahamulya Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan akan datang dan takkan berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan menampakkan diri kepada semua bangsa, alleluya.


Mazmur 92 (93)

Tuhan meraja, berpakaian kemuliaan,* dan kejayaan ikat pinggangNya.

Bumi Kaualaskan dengan kokoh tak tergoyangkan,† takhtaMu teguh sejak dahulu,* dari sediakala Engkau ada.


Air pasang meningkat, ya Tuhan,† air pasang meningkatkan suaranya,* air pasang meningkatkan deru geloranya.

Namun Tuhan dahsyat melebihi deru air pasang,† hebat melebihi empasan samudera,

agung melebihi angkasa raya.


TakhtaMu diteguhkan dari sediakala, ya Tuhan,* rumahMu menggemakan pujian para kudus, untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan akan datang dan takkan berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan menampakkan diri kepada semua bangsa, alleluya.


Ant. 2

Segala gunung dan bukit akan direndahkan, jalan yang bengkok akan diluruskan, yang lekak-lekuk akan di­ratakan. Datanglah, ya Tuhan, jangan­lah berlambat, alleluya.


Kidung (Dan 3:57-88.56)

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, seluruh isi surga,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,* angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,* segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.


Pujilah Tuhan, hujan dan embun,* angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas terik,* hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,* halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,* terang dan gelap, luhurkanlah Dia.


Pujilah Tuhan, seluruh bumi,* pujilah dan luhurkanlah Dia, selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung, dan bukit,* segala yang tumbuh di bumi, luhurkan-lah Dia,

Pujilah Tuhan, segala mata air,* lautan dan sungai, luhurkanlah Dia,

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,* unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,* semua manusia, luhurkanlah Dia.


Pujilah Tuhan, umat Israel,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para imam,* semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, orang yang takwa,* semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,* pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya


Marilah kita memuji Bapa, Putera, dan Roh Kudus* memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(tanpa Kemuliaan)


Ant. 2

Segala gunung dan bukit akan direndahkan, jalan yang bengkok akan diluruskan, yang lekak-lekuk akan di­ratakan. Datanglah, ya Tuhan, jangan­lah berlambat, alleluya.


Ant. 3

Aku akan menganugerahkan ke­selamatan kepada Sion dan kemuliaan kepada Yerusalem, alleluya.


Mazmur 148

Pujilah Tuhan dari Surga,* pujilah Dia di angkasa raya!

Pujilah Tuhan, semua malaikatNya,* pujilah Dia, seluruh bala tentaraNya!


Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,* pujilah Dia, segala bintang yang gemer-lapan!

Pujilah Tuhan, langit yang tertinggi* dan segala air di atas langit!


Hendaknya semua memuji nama Tuhan,* Tuhan memberi perintah,maka terciptalah semuanya.

Tuhan menempatkan mereka untuk selama-lamanya* ketetapan Tuhan senantiasa berlaku.


Pujilah Tuhan di bumi,* naga lautan dan segenap samudera raya.

api dan hujan es, salju dan kabut,* angin badai, yang melaksanankan firmanNya.

Pujilah Tuhan, gunung-gemunung dan segala bukit,* pohon buah dan segala pohon kayu,

binatang liar dan segala ternak,* binatang melata dan burung bersayap.


Pujilah Tuhan, para raja di bumi dan segala bangsa,* para penguasa dan segala suku di dunia;

para pemuda dan pemudi,* kaum tua beserta anak-anak.

Hendaknya mereka memuji nama Tuhan;* sebab hanya nama Tuhanlah tinggi luhur.


Walaupun kemegahanNya mengatasi langit dan bumi,* namun Tuhan sudi meningkatkan kekuatan bangsaNya.

Pujilah Tuhan, semua sahabatNya,* hai Israel, umat yang dekat padaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Aku akan menganugerahkan ke­selamatan kepada Sion dan kemuliaan kepada Yerusalem, alleluya.


BACAAN SINGKAT (Rom 13:11-12)

Sudah waktunya kita harus bangun dari tidur. Sebab kini keselamatan kita lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya kepada Kristus. Malam hampir lewat, hari mulai siang. Maka, hendaklah kita hentikan segala perbuatan yang tak tahan cahaya. Mari kita mengenakan senjata cahaya.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,*Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Tatkala Yohanes pembaptis di penjara, ia mendengar tentang perbuatan Yesus. Maka ia menyuruh murid-muridnya ber­tanya: “Saudarakah yang ditunggu kedatanganNya, atau orang lainkah yang harus dinantikan?”

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Tatkala Yohanes pembaptis di penjara, ia mendengar tentang perbuatan Yesus. Maka ia menyuruh murid-muridnya ber­tanya: “Saudarakah yang ditunggu kedatanganNya, atau orang lainkah yang harus dinantikan?”DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah menganugerahi kita rahmatNya, agar kita dapat menantikan Tuhan Yesus Kristus yang datang dengan mulia. Marilah kita berdoa:


U : Tunjukkanlah belaskasihanMu kepada kami, ya Tuhan.

Kuduskanlah semangat kami, jiwa dan raga kami, ya Tuhan,* dan peliharalah kami tak bercela hingga kedatangan PutraMu.

Bimbinglah kami pada hari ini di jalan kebaikan,* supaya kami hidup dengan layak dan jujur di dunia ini.

Perkenankanlah kami mengenakan Tuhan kami Yesus Kristus,* dan jiwailah kami dengan RohMu yang kudus.

Ya Tuhan, kasihanilah kami, agar kami tetap berjaga* hingga penampakan mulia PutraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Bapa, lihatlah umatMu, yang tekun menantikan pesta kelahiran PutraMu. Kami mohon, semoga kami dapat me­nikmati bahagia sebesar itu dan dapat merayakannya dengan Kebaktian yang meriah. Demi Yesus Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

143 views0 comments

Comments


bottom of page