top of page

IBADAT PAGI Minggu, 12 Mei 2024

HARI MINGGU VII PASKAH (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,

menghormati-Nya dengan pujian.

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Tuhanlah Allah yang agung,merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tangan-Nya,

Puncak gunung pun milik-Nya.Milik-Nyalah laut,

Dia membuatnya,daratanpun buatan tangan-Nya.

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umat-Nya,

Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya.

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Hari ini dengarkanlah suara-Nya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,seperti di Masa,

di padang gurun;ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

 Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang,

selalu,dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.


MADAH

O sungguh menggembirakan

Bahwa Yesus Kristus Tuhan

Yang tersalib di Golgota

Bertakhta di sisi Bapa.


Marilah kita bersyukur

Memuji Allah yang luhur

Sambil mohon kepada-Nya

Kerinduan akan surga.


Kita turut bahagia

Bersama seisi surga

Atas kemulyaan Tuhan

Yang jaya tak terkalahkan.


Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang naik ke atas awan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, Alleluia.


Mazmur 92 (93)

Tuhan meraja, berpakaian kemuliaan,*dan kejayaan ikat pinggangNya.

Bumi Kaualaskan dengan kokoh tak tergoyangkan,†takhtaMu teguh sejak dahulu,*dari sediakala Engkau ada.

 

Air pasang meningkat, ya Tuhan,†air pasang meningkatkan suaranya,*air pasang meningkatkan deru geloranya.

Namun Tuhan dahsyat melebihi deru air pasang,†hebat melebihi empasan samudera,

agung melebihi angkasa raya.

 

TakhtaMu diteguhkan dari sediakala, ya Tuhan,*rumahMu menggemakan pujian para kudus, untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, Alleluia.


Ant. 2

Rumah Tuhan menjulang tinggi, ke sana mengalirlah sekalian bangsa, Alleluia.


Kidung (Dan 3:57-88.56)

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan , seluruh isi surga,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,*angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,*segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.

 

Pujilah Tuhan, hujan dan embun,*angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas terik,*hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,*halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,*terang dan gelap, luhurkanlah Dia.

 

Pujilah Tuhan, seluruh bumi,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,*segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia,

Pujilah Tuhan, segala mata air,*lautan dan sungai, luhurkanlah Dia,

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,*unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,*semua manusia, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, umat Israel,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para imam,*semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan,orang yang takwa,*semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,*pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

 

Marilah kita memuji Bapa, Putera, dan Roh Kudus,*memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(tanpa Kemuliaan)


Ant. 2

Rumah Tuhan menjulang tinggi, ke sana mengalirlah sekalian bangsa, Alleluia.


Ant. 3

Katakanlah di antara para bangsa: Tuhanlah raja, Alleluia.


Mazmur 148

Pujilah Tuhan dari Surga,*pujilah Dia di angkasa raya!

Pujilah Tuhan, semua malaikatNya,*pujilah Dia, seluruh bala tentaraNya!

 

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,*pujilah Dia, segala bintang yang gemer-lapan!

Pujilah Tuhan, langit yang tertinggi*dan segala air di atas langit!

 

Hendaknya semua memuji nama Tuhan,*Tuhan memberi perintah,maka terciptalah semuanya.

Tuhan menempatkan mereka untuk selama-lamanya*ketetapan Tuhan senantiasa berlaku.

 

Pujilah Tuhan di bumi,*naga lautan dan segenap samudera raya.

api dan hujan es, salju dan kabut,*angin badai, yang melaksanankan firmanNya.

Pujilah Tuhan, gunung-gemunung dan segala bukit,*pohon buah dan segala pohon kayu,

binatang liar dan segala ternak,*binatang melata dan burung bersayap.

 

Pujilah Tuhan, para raja di bumi dan segala bangsa,*para penguasa dan segala suku di dunia;

para pemuda dan pemudi,*kaum tua beserta anak-anak.

Hendaknya mereka memuji nama Tuhan;*sebab hanya nama Tuhanlah tinggi luhur.

 

Walaupun kemegahanNya mengatasi langit dan bumi,*namun Tuhan sudi meningkatkan kekuatan bangsaNya.

Pujilah Tuhan, semua sahabatNya,*hai Israel, umat yang dekat padaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Katakanlah di antara para bangsa: Tuhanlah raja, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Kis 10:40-43)

Allah telah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga, dan dengan kuasa Allah, Yesus menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Kamilah saksi-saksi itu, kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari alam maut. Kepada kami di tugaskan oleh Allah mewartakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi memberi kesaksian, bahwa barang-siapa percaya kepada-Nya, akan mendapat pengampunan dosa demi nama-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami *Alleluia, alleluia.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami *Alleluia, alleluia.

P  : Engkau bangkit dari alam maut.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami *Alleluia, alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bapa, Aku telah memuliakan Dikau di dunia ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Kautugaskan, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hamba-Nya.

Seperti dijanjikan-Nya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Bapa, Aku telah memuliakan Dikau di dunia ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Kautugaskan, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatan-Nya marilah kita berdoa:


U:  Kristus, kehidupan kami, selamatkanlah kami.


Ya Kristus, cahaya yang cemerlang dalam kegelapan, raja kehidupan dan pemberi kesucian kepada semua insan,* semoga kami menjalani hari ini demi kemuliaan-Mu.


Tuhan Engkau telah menempuh jalan penderitaan dan salib,* semoga kami menderita dan mati bersama Engkau, supaya dibangkitkan pula bersama Engkau.


Putera Bapa, guru dan saudara kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi raja dan imam bagi Allah,* semoga kami dengan gembira hati menyampaikan kurban pujian kepada-Mu.


Raja yang mulia, kami menantikan hari penampakkan-Mu yang megah,* agar dapat memandang wajah-Mu dan menjadi serupa dengan Dikau.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus sudah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga Ia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikan-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai, Alleluia, Alleluia.

U : Syukur kepada Allah, Alleluia, Alleluia.


167 views0 comments

Comentários


bottom of page