top of page

IBADAT PAGI Minggu, 23 Juni 2024

HARI MINGGU BIASA XII (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,bersorak-sorai bagi penyelamat kita.Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,menghormatiNya dengan pujian.


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.

 

Tuhanlah Allah yang agung,merajai segala dewa.Dasar bumi terletak di tanganNya,Puncak gunung pun milikNya.MilikNyalah laut, Dia membuatnya,daratanpun buatan tanganNya.


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.

 

Mari bersujud dan menyembah,berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.Dialah Allah kita, kita umatNya,Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.

 

Hari ini dengarkanlah suaraNya:“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,seperti di Masa, di padang gurun;ketika leluhurmu mencobai Aku,walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.

 

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.

 

Kemuliaan kepada Bapadan Putra dan Roh kudus.Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Datanglah, hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan, alleluya.


MADAH

Allah hidup dan meraja

Alleluya Alleluya.

Maut sudah dikalahkan

Hidup sudah dilimpahkan

Alleluya Alleluya.

Terpujilah Kristus Tuhan.

 

Hari ini hari Tuhan

Alleluya Alleluya.

Hari penuh kesukaan

Hari raya kebangkitan

Alleluya Alleluya.

Terpujilah Kristus Tuhan.

 

Mari kita bergembira

Alleluya Alleluya.

Bersyukur sambil memuji

Bermadah sambil bernyanyi

Alleluya Alleluya.

Terpujilah Kristus Tuhan. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya, alleluya.

 

Mazmur 117 (118)

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Hendaklah Israel berkata:*kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah kaum Harun berkata:*kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah orang yang takwa berkata:*Kekal abadi kasih setiaNya.

 

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan,*Ia menjawab dan melegakan daku.

Tuhan di pihakku, aku tidak takut.*Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Tuhan di pihakku, Ia penolongku.*Aku melihat pembenciku tersipu-sipu.

 

Lebih baik berlindung pada Tuhan*daripada percaya kepada manusia.

Lebih baik berlindung pada Tuhan*daripada percaya kepada bangsawan.

Segala bangsa mengepung aku*tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku rapat-rapat,*tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku seperti lebah,†seperti nyala api yang menjilat-jilat,*tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

 

Aku didesak-desak sampai terjatuh,*tetapi Tuhan menolong aku.

Tuhanlah kekuatan dan pelindungku,*Dialah kemenanganku.

Suara gembira dan sorak-sorai*terdengar di perkemahan para pemenang.

 

“ Tuhan bertindak dengan tangan kuat,*tangan Tuhan mahakuasa.”

Aku tidak akan mati, aku tetap hidup*untuk mewartakan karya-karya Tuhan.

Tuhan sering menyiksa aku,*namun tidak menyerahkan daku kepada maut.

 

Bukalah bagiku gerbang kemenangan,*supaya aku masuk dan bersyukur kepada Tuhan.

Inilah pintu gerbang Tuhan,*para pemenang masuk ke dalamnya.

 

Syukur kepadaMu, sebab Engkau memenangkan daku*dan menjadi penyelamatku.

Batu yang dibuang oleh para pembangun*telah menjadi batu sendi.

Karya Tuhanlah itu,*sangat mengagumkan kita.

Pada hari inilah Tuhan bertindak,*mari kita rayakan dengan gembira.

 

Ya Tuhan, berilah kami keselamatan!*Ya Tuhan, berilah kesejahteraan!

 

Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan;†kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan.*Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.

Beraraklah dengan membawa ranting berdaun,*hiasilah tanduk-tanduk mesbah.

 

Allahkulah Engkau, Engkau kupuji;*Allahku, Engkau kuagungkan.

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*kekal abadi kasih setiaNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setiaNya,Alleluya.

 

Ant. 2

Alleluya, pujilah Tuhan, hai segala karya Allah, alleluya.

 

Kidung (Dan 3:52-57)

Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Terpujilah namaMu yang mulia dan kudus,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Terpujilah Engkau dalam baitMu yang mulia dan kudus,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Terpujilah Engkau di atas takhta kerajaanMu,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Terpujilah Engkau mendugai samudera raya†dan bersemayam di atas singgasana,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Terpujilah Engkau dibentangan langit,*kepadaMulah pujian selama segala abad.

 

Pujilah Tuhan, hai segala karya Allah,*kepadaNyalah pujian selama segala abad.

 

Pujilah Bapa dan Putera dan Roh kudus,*kepadaNyalah pujian selama segala abad.

(tanpa kemuliaan)

 

Ant. 2

Alleluya, pujilah Tuhan, hai segala karya Allah, alleluya.

 

Ant. 3

Segala yang bernafas, pujilah Tuhan, alleluya.

 

Mazmur 150

Pujilah Tuhan di tempatNya yang kudus,*pujilah Dia di angkasaNya yang gemilang.

Pujilah Dia karena karyaNya yang agung,*pujilah Dia karena kemuliaanNya yang besar.

 

Pujilah Dia dengan bunyi sangkakala,*pujilah Dia dengan kecapi dan celempung.

Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian,*pujilah Dia dengan gitar dan seruling.

 

Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting,†pujilah Dia dengan ceracap gemercing,*segala yang bernafas, pujilah Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Segala yang bernafas, pujilah Tuhan, alleluya.

 

BACAAN SINGKAT (2 Tim 2:8,11-13)

Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Putera Daud, telah bangkit dari alam maut. Benarlah perkataan ini: Jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia; jika kita bertahan, kita akan ikut memerintah. Jika kita mengingkari Dia, Diapun akan mengingkari kita; jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Ia tidak dapat mengingkari diriNya.

 

LAGU SINGKAT

P : Kami akan memuji Engkau, ya Allah,* Dan menyerukan namaMu.

U : Kami akan memuji Engkau, ya Allah,* Dan menyerukan namaMu.

P : Kami akan mewartakan karyaMu yang agung.

U : Dan menyerukan namaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Kami akan memuji Engkau, ya Allah,* Dan menyerukan namaMu.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Tolong,tolong, Tuhan, kami karam. Perintahkanlah, ya Allah, supaya angina reda.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. Kidung Zakharia

Tolong,tolong, Tuhan, kami karam. Perintahkanlah, ya Allah, supaya angina reda.


DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabaik sungguh mencintai kita dan mengetahui apa yang kita perlukan. Marilah kita membuka hati bagi Allah, memuji Dia dan berkata:

 

U : Terpujilah Engkau, ya Tuhan, kami berharap padaMu.

 

Kami memuji Engkau,raja semesta alam, sebab Engkau memanggil kami, orang yang sesat dan berdosa,* untuk mengenal dan mengabdi Engkau Allah yang benar.

 

Engkau telah membuka pintu kemurahanMu bagi kami, ya Allah,* semoga kami tak pernah menyimpan dari jalan kehidupan.

 

Kami merayakan kebangkitan PuteraMu yang tercinta, semoga kami sepanjang hari dipenuhi dengan kegembiraan rohani.

 

Kurniakanlah, ya Tuhan, semangat doa kepada umat beriman,*supaya dalam segala-galanya kami tetap mengucapkan syukur kepadaMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan yang mahadasyat, semoga kami senantiasa menyegani dan men­cintai nama-Mu yang kudus. Sebab tak pernah Engkau mengecewakan mereka yang Kauteguhkan dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

236 views0 comments

Comments


bottom of page