top of page

IBADAT PAGI Rabu, 13 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN IV PRAPASKAH (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.


Semoga pertobatan kami

Di masa Prapaskah ini

Menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang tertimbun


Bila tiba hari Paskah

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Hatiku siap sedia, ya Allah, hatiku siap sedia.

 

Mazmur 107 (108)

Hatiku siap sedia, ya Allah,*untuk bernyanyi dan melagukan mazmur.

Bangunlah, hai hatiku, berkumandanglah, hai kecapi,*menyingsinglah, hai fajar.

 

Ya Tuhan, aku hendak memuji Engkau di tengah segala bangsa,*bersama seluruh rakyat aku bermazmur bagiMu.

Sebab besarlah kasihMu, setinggi langit,*dan kesetiaanMu menjangkau awan.

Nyatakanlah kemegahanMu di surga, ya Allah,*dan sinarilah bumi dengan kemuliaanMu.

Berilah aku kemenangan dengan tangan kuat,*selamatkanlah umatMu yang Kaucintai.

 

Allah telah berfirman dari surga:*”Dengan gembira tanah Sikem Kujadikan bagian jarahanKu,

lembah Sukot Kuukur,*tanah Gilead dan Manasye menjadi milikKu.

Tanah Efraim Kujadikan topi bajaKu,*Yehuda tongkat kerajaanKu, Moab tempat pembasuhanKu.

Tanah Edom Kujadikan kepunyaanKu,*Filistea menggemakan lagu kemenangan.”

 

Siapa mengantar aku ke kota Petra?*Siapa melantik aku menjadi raja Edom?

Bukankah Engkau, ya Allah! Masihkah Engkau membuang kami*dan tidak lagi menyertai bala tentara kami?

Berilah kami pertolongan terhadap musuh,*sebab sia-sialah bantuan manusia.

Bersama Allah, kita berjuang gagah perkasa,*Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Hatiku siap sedia, ya Allah, hatiku siap sedia.

 

Ant. 2

Tuhan mengenakan padaku dandanan keselamatan dan pakaian kebenaran.

 

Kidung (Yes 61:10 - 62:5)

Aku sangat bergembira dalam Tuhan*dan bersorak riang dalam Allahku.

Sebab Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan*dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran.

Laksana pengantin pria mengenakan mahkota*dan mempelai wanita hiasan permata.

 

Seperti bumi menimbulkan tetumbuhan,*dan ladang menumbuhkan benih,

demikian pula Tuhan Allah menumbuhkan kebenaran dan pujian*di hadapan segala bangsa.

Demi Sion aku akan mengumandangkan suara,*demi Yerusalem aku akan giat bekerja,

sampai kesuciannya memancar bagaikan cahaya,*dan keselamatannya bersinar laksana obor.

 

Segala bangsa akan melihat kesucianmu, hai Yerusalem,†semua raja akan menyaksikan kemuliaanmu;*engkau akan diberi nama baru oleh Tuhan.

Seperti sebuah mahkota engkau di tangan Tuhan,*bagaikan tajuk engkau dipegang Allahmu.

 

Engkau tak lagi disebut: ”Yang ditinggalkan”,*negerimu tak lagi dinamakan: ”Yang kesepian”.

Sebab namamu yang baru ialah:” KekasihKu”,*“mempelaiKu” nama negerimu.

Karena Tuhan cinta padamu,*negerimu menjadi mempelaiNya.

 

Sebagaimana seorang pemuda memperisteri gadis,*demikian pula Allah pencipta akan menjadi suamimu.

Seperti seorang suami yang baru menikah suka akan isterinya,*demikian pula Allahmu suka akan dirimu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan mengenakan padaku dandanan keselamatan dan pakaian kebenaran.

 

Ant. 3

Aku hendak memuliakan Allahku seumur hidup.

 

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!†Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*memujiNya selama hayat di kandung badan.

 

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*pada manusia yang tak dapat menyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*hari itu juga buyarlah rencananya.

 

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

 

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*tetapi orang berdosa digulingkanNya.

 

Tuhanlah raja selama-lamanya,*Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Aku hendak memuliakan Allahku seumur hidup.

 

BACAAN SINGKAT (Ul 7:6.8-9)

Engkaulah bangsa suci bagi Tuhan, Allahmu; dari antara segala bangsa di muka bumi engkaulah yang dipilih Tuhan menjadi bangsa milik-Nya sendiri. Sebab Tuhan cinta padamu dan setia pada sumpah yang pernah diikrarkan-Nya kepada leluhurmu. Maka dari itu, Tuhan mengantar kamu keluar dengan kuasa-Nya, sambil melepaskan kamu dari tempat perbudakan, dari genggaman Firaun, raja Mesir. Jadi maklumlah, bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang sejati, Allah yang setia pada per-janjian. Allah yang tetap mengasihi mereka yang mencintai-Nya dan yang mematuhi perintah-perintah-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Barang siapa mendengarkan perkataan­Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai hidup kekal.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Barang siapa mendengarkan perkataan­Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai hidup kekal.


DOA PERMOHONAN

Dimuliakanlah kiranya penyelamat kita yang ingin memperbarui setiap manusia, sehingga dunia lama berlalu, dan segalanya diciptakan kembali. Marilah kita berdoa kepada-Nya dengan penuh pengharapan:


U : Perbaharuilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan.


Tuhan, Engkau telah menjanjikan surga yang baru dan dunia yang baru bagi kami, baharuilah kami selalu dengan Roh-Mu,* agar kami dapat menikmati Engkau dalam Yerusalem surgawi.


Semoga kami bersama Engkau berusaha, agar dunia ini dipenuhi dengan Roh-Mu,* sehingga masyarakat sedunia lebih berhasil mencapai tujuannya dalam keadilan, cinta kasih dan damai.


Semoga kami dapat memerangi kelalaian dan kealpaan kami,* dan menikmati anugerah surgawi.


Bebaskanlah kami dari yang jahat,* dan lindungilah kami terhadap daya tarik khayalan-khayalan kosong yang mengelabui mata.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepada-Mu. Semoga kami meng­akui kesalahan kami dan mem­peroleh pengampunan dari pada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

275 views0 comments

留言


bottom of page