top of page

IBADAT PAGI Rabu, 22 Februari 2023

HARI RABU ABU (U)PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,

menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tanganNya,

Puncak gunung pun milikNya.

MilikNyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umatNya,

Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.

Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Hari ini dengarkanlah suara Tuhan; jangan bertegar hati.


MADAH

Kristus surya keadilan Kini fajar Kaudatangkan Enyahkanlah kegelapan Tampilkanlah kehidupan.


Semoga pertobatan kami Di masa Prapaskah ini Menurunkan rahmat ampun Atas dosa yang tertimbun


Bila tiba hari Paskah Perkenankan para hamba Bersorak kegembiraan Merayakan kebangkitan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu,* menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,* dan cucilah aku dari dosaku.

Kusadari pelanggaranku,* dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,* yang jahat di hadapan-Mu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,* dan tepatlah keputusan-Mu.

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,* dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,* Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,* basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,* semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku,* hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,* baharuilah semangat tabah dalam batinku.

Janganlah Kaubuang aku dari hadapan-Mu,* janganlah Kauambil roh-Mu yang kudus daripadaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu* dan berilah aku semangat yang rela.

Maka aku akan mengajarkan sikap hati-Mu kepada orang berdosa,* supaya mereka kembali kepada-Mu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,* maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu.

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,* supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,* kurban bakar yang kupersembahkan tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,* hati remuk redam takkan Kautolak.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.


Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.

Kidung (Yer 14:17-21)

Mataku bercucuran air mata,*

siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,*

suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,*

kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,*

kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun*

berkeliaran tanpa tujuan.

Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?†

Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?*

Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.*

Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,†

dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.*

Sungguh, kami telah berdosa terhadap-Mu.

Demi kemuliaan nama-Mu, janganlah menolak kami,†

janganlah membiarkan takhta-Mu yang mulia dihinakan.*

Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjiaan-Mu dengan kami.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.


Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umat-Nya, domba penggembalaan-Nya.

Mazmur 99 (100)

Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*

berbaktilah kepada-Nya dengan gembira.

Marilah, menghadap Tuhan dengan suka ria,*

ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta dan kita milik-Nya,*

kita umat-Nya, domba penggembalaan-Nya.

Masukilah pintu gerbang-Nya dengan lagu syukur,*

pelataran-Nya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepada-Nya, pujilah nama- Nya,*

sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasih-Nya tetap selama-lamanya,*

dan kesetiaan-Nya turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan itu Allah, kita umat-Nya, domba penggembalaan-Nya.


BACAAN SINGKAT (Ul 7:6.8-9)

Engkaulah bangsa suci bagi Tuhan, Allahmu; dari antara segala bangsa di muka bumi engkaulah yang dipilih Tuhan menjadi bangsa milik-Nya sendiri. Sebab Tuhan cinta padamu dan setia pada sumpah yang pernah diikrarkan-Nya kepada leluhurmu. Maka dari itu, Tuhan mengantar kamu keluar dengan kuasa­-Nya, sambil melepaskan kamu dari tempat perbudakan, dari genggaman Firaun, raja Mesir. Jadi maklumlah, bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang sejati, Allah yang setia pada per­janjian. Allah yang tetap mengasihi mereka yang mencintai-Nya dan yang me­matuhi perintah-perintah-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Bila Engkau berpuasa, jangan ber­muka muram seperti orang munafik.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia

Bila Engkau berpuasa, jangan ber­muka muram seperti orang munafik.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa, sebab hari ini kita boleh me­mulai masa rahmat dan tobat. Mari­lah kita berdoa kepada-Nya dengan rendah hati, supaya Ia menyucikan dan menguatkan kita dalam cinta kasih. Marilah kita memohon kurnia Roh Kudus dan berdoa:

U : Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan.

Semoga kami dikuatkan oleh setiap sabda,* yang Kausampaikan kepada kami ya Bapa.

Semoga kami mencita-citakan cinta kasih bukan pertama-tama dalam hal-hal besar,* melainkan terutama dalam hidup sehari-hari.

Semoga kami berpantang dari kemewahan yang berlebihan,* agar kami dapat menolong saudara kami yang berkekurangan.

Semoga kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,* sebab Engkau telah menghidupkan kami dalam tubuh-Nya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, bantulah kami dengan rahmat­-Mu untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan menjalankan puasa dan pantang, kami mendapat kekuat­an menentang kejahatan dalam per­juangan hidup kristen. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

229 views0 comments

Comments


bottom of page