top of page

IBADAT PAGI Rabu, 25 Oktober 2023

HARI BIASA PEKAN XXIX (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Marilah menyembah Tuhan, pencipta kita.


MADAH

Mari kita Putera terang Tampil maju dan berjuang Diresapi semangat Kristus Jadi abdi dengan tulus.


Jangan lupa mohon Tuhan Agar kita diarahkan Pada tujuan sejati Setia sepanjang hari.


Allah cahaya sejati Sinarilah hati kami Agar mampu memantulkan Kristus terang kehidupan.


Terpujilah Allah Bapa Terpujilah Allah Putera Bersama Roh Kudus pula Sekarang dan selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.


Mazmur 35 (36)

Dosa berbisik di lubuk hati pendosa:* “Tak perlu takut akan Allah.”


Dosa mengelabui matanya,* guna menutup kesalahannya.

Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya,* tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik.

Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan,† ia menempuh jalan yang tidak baik,* dan tidak menolak yang jahat.


Ya Tuhan, kasihMu seluas langit,* dan setiaMu menjangkau awan.

Bagaikan gunung tinggi keadilanMu,† hukumMu bagaikan samudera raya,* manusia dan hewan Kau lindungi.


Amat berhargalah kasih setiaMu, ya Tuhan,* umat manusia bernaung di bawah sayapMu.

Mereka Kaupuaskan dengan kelimpahan rumahMu,* dan Kau beri minum dari saluran kebaha-giaan.

PadaMulah sumber kehidupan,* dalam terangMu kami melihat cahaya.


Semoga tetaplah kasihMu bagi orang yang mencintai Engkau,* dan setiaMu bagi mereka yang tulus hati.

Janganlah si congkak menginjak hambaMu,* janganlah tangan pendosa menghancurkan daku.

Orang yang berbuat jahat sudah jatuh,* mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.


Ant. 2

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.


Kidung (Ydt 16:2-3,15-19)

Angkatlah nyanyian untuk Allahku dengan iringan rebana,* bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi genderang.

Lagukanlah bagiNya kidung baru,* luhurkan dan sebutkanlah namaNya.

Sebab Allah telah menghancurkan perang,* Tuhanlah namaNya.


Aku akan bermadah bagi Tuhan,* madah baru bagi Allahku.

Tuhan, Engkau agung dan mulia,* kuasaMu mengagumkan tiada bandingnya.


Segala ciptaanMu mengabdi padaMu,* Engkau berfirman, maka segalanya terjadi.

Engkau mengutus rohMu untuk menciptakan semua,* tak ada yang dapat melawan titahMu.


Sekalipun gunung rebah beserta dasarnya,† sekalipun wadas luluh bagaikan lilin dihadapan wajahMu,* namun Engkau tetap mengasihi orang yang takwa.

Tiada kurban layak bagiMu, meski harum sekalipun,* bahkan yang paling baikpun tidak berni-lai di hadapanMu.

Tetapi orang yang takwa,* dia itulah besar selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.


Ant. 3

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.


Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,* elukanlah Allah dengan sorak-sorai

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,* raja besar atas seluruh bumi.


Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,* sekalian suku ditundukkannya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,* kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,* diiringi bunyi sangkakala.


Bernyanyilah bagi Allah dengan melagu-kan mazmur,* bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,* nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,* bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,* dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,* sangat agunglah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.


BACAAN SINGKAT (Tb 4:16-17,19-20)

Apa yang tidak kau sukai sendiri, jangan kau perbuat kepada orang lain. Bagilah rezekiMu dengan orang miskin dan papa dan berikanlah pakaianmu kepada yang tidak punya. Mintalah selalu nasehat ke-pada orang yang bijaksana. Pujilah Allah setiap waktu dan berdoalah kepadaNya, supaya Ia membimbing jalanmu dan me-restui segala rencanamu.


LAGU SINGKAT

P : Arahkanlah hatiku, ya Allah,* Kepada ketetapanMu.

U : Arahkanlah hatiku, ya Allah,* Kepada ketetapanMu.

P : Hidupkanlah hambamu dan bimbinglah aku.

U : Kepada ketetapanMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

U : Arahkanlah hatiku, ya Allah,* Kepada ketetapanMu.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Tunjukkanlah rahmatMu kepada kami, ya Tuhan, dan indahkanlah perjanjianMu yang kudus.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Tunjukkanlah rahmatMu kepada kami, ya Tuhan, dan indahkanlah perjanjianMu yang kudus.


DOA PERMOHONAN

Kristus menyebut saudara setiap orang yang disucikanNya. Marilah kita ber-syukur kepadaNya dan memuji Dia dengan berkata:


U : Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.


Semoga permulaan hari ini kami baktikan kepadaMu untuk menghormati kebangkitanMu,* dan segenap hari ini kami kuduskan dengan pekerjaan yang menyenangkan hatiMu.


Sebagai tanda cinta kasihMu Engkau menggembirakan kami dengan hari yang baru,* maka perbaharuilah kami setiap hari demi kemuliaanMu.


Ajarlah kami melihat Engkau dalam segala hal* dan menjumpai Engkau terutama dalam saudara yang malang dan miskin.


Semoga kami hari ini hidup berdamai dengan semua orang* dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, penyelamat kami, kami telah Kaulahirkan menjadi Putera-Putera cahaya. Tolonglah kami mencintai cahaya dan mengerjakan yang benar. Semoga dengan demikian kami dapat memberikan kesaksian tentang Engkau di hadapan semua orang. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

196 views0 comments

コメント


bottom of page