top of page

IBADAT PAGI Rabu, 3 Januari 2024

HARI BIASA MASA NATAL (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kristus lahir bagi kita, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Marilah kita bernyanyi

Di segala ujung bumi

Bagi Kristus Tuhan kita

Yang lahir dari Maria.

 

la pencipta mulia

Sudi jadi manusia

Yang membebaskan sesama

Janganlah sampai binasa.

 

Jeramilah hamparanNya

Palungan di kandang sunyi

Susu seteguk minumNya

Kristus pelimpah rejeki.

 

Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

 

Mazmur 35 (36)

Dosa berbisik di lubuk hati pendosa:*“Tak perlu takut akan Allah.”

 

Dosa mengelabui matanya,*guna menutup kesalahannya.

Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya,*tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik.

Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan,†ia menempuh jalan yang tidak baik,*dan tidak menolak yang jahat.

 

Ya Tuhan, kasihMu seluas langit,*dan setiaMu menjangkau awan.

Bagaikan gunung tinggi keadilanMu,†hukumMu bagaikan samudera raya,*manusia dan hewan Kau lindungi.

 

Amat berhargalah kasih setiaMu, ya Tuhan,*umat manusia bernaung di bawah sayapMu.

Mereka Kaupuaskan dengan kelimpahan rumahMu,*dan Kau beri minum dari saluran kebaha-giaan.

PadaMulah sumber kehidupan,*dalam terangMu kami melihat cahaya.

 

Semoga tetaplah kasihMu bagi orang yang mencintai Engkau,*dan setiaMu bagi mereka yang tulus hati.

Janganlah si congkak menginjak hambaMu,*janganlah tangan pendosa menghancurkan daku.

Orang yang berbuat jahat sudah jatuh,*mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

 

Ant. 2

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

 

Kidung (Ydt 16:2-3,15-19)

Angkatlah nyanyian untuk Allahku dengan iringan rebana,*bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi genderang.

Lagukanlah bagiNya kidung baru,*luhurkan dan sebutkanlah namaNya.

Sebab Allah telah menghancurkan perang,*Tuhanlah namaNya.

 

Aku akan bermadah bagi Tuhan,*madah baru bagi Allahku.

Tuhan, Engkau agung dan mulia,*kuasaMu mengagumkan tiada bandingnya.

 

Segala ciptaanMu mengabdi padaMu,*Engkau berfirman, maka segalanya terjadi.

Engkau mengutus rohMu untuk menciptakan semua,*tak ada yang dapat melawan titahMu.

 

Sekalipun gunung rebah beserta dasarnya,†sekalipun wadas luluh bagaikan lilin dihadapan wajahMu,*namun Engkau tetap mengasihi orang yang takwa.

Tiada kurban layak bagiMu, meski harum sekalipun,*bahkan yang paling baikpun tidak berni-lai di hadapanMu.

Tetapi orang yang takwa,*dia itulah besar selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

 

Ant. 3

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

 

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*elukanlah Allah dengan sorak-sorai

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*raja besar atas seluruh bumi.

 

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*sekalian suku ditundukkannya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*diiringi bunyi sangkakala.

 

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagu-kan mazmur,*bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*sangat agunglah Dia.           

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.


BACAAN SINGKAT (Yes 49:8-9)

Dalam engkau Kupenuhi perjanjianKu dengan umat; engkau akan membangun negeri dan mengambil kembali milik pusaka yang terlantar; engkau akan ber­kata kepada para tawanan: "Keluarlah!", dan kepada orang yang meringkuk dalam kegelapan: "Tampillah!".

 

LAGU SINGKAT

P : Tuhan memaklumkan,*Alleluya, alleluya.

U : Tuhan memaklumkan,*Alleluya, alleluya.

P : PenyelamatanNya.

U : Alleluya, alleluya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memaklumkan,* Alleluya, alleluya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Sabda menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita. Dari kelim­pahan­­­­­-Nya kita semua telah mene­rima rahmat demi rahmat, alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Sabda menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita. Dari kelim­pahan­­­­­-Nya kita semua telah mene­rima rahmat demi rahmat, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Pada saat yang ditetapkan, seorang anak lahir untuk kita, dan seorang putra dianugerahkan kepada kita, yakni Sabda kekal yang berasal dari Bapa. Marilah kita memuji Dia:


U : Terpujilah Engkau, ya Tuhan.


Putra Allah yang hidup, Engkau telah ada sebelum dunia tercipta, dan Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia,* semoga kami mewartakan lnjilMu.


Matahari sejati yang terbit dari Bapa untuk menerangi seluruh dunia, * sinarilah semua orang yang meringkuk dalam kegelapan.


Engkau menjadi seorang anak kecil yang dibaringkan dalam palungan,* semoga kami sederhana dan terbuka seperti anak-anak kecil.


Engkau telah menjadi roti pemberi hidup abadi untuk kami,* bahagiakanlah hati kami dengan perjamuan yang suci.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Putra-Mu telah meninggikan dera­jat manusia, karena dilahirkan Pe­rawan Suci. Semoga kami yang telah di­jadi­kan makhluk baru, tidak lagi dicemari oleh dosa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

363 views0 comments
bottom of page