top of page

IBADAT PAGI Rabu, 3 Mei 2023

PESTA SANTO FILIPUS DAN YAKOBUS, RASUL (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Alleluia. Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul. Alleluia.


MADAH

Pada Paskah cerah mulia Yang bermandikan cahaya Para rasul menyaksikan Penampakan Yesus Tuhan.


Luka Yesus yang mulia Menopang iman mereka Sehingga menjadi duta Pewarta Tuhan yang jaya.


Kami mohon ya Pencipta Agar dalam masa Paskah Kami selalu Kaujaga Dari tipu daya dosa.


Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Bersama Bapa dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan merasa puas, Alleluia.


Mazmur 140 (141), 1-9

Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku,* dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepadaMu.

Semoga doaku membubung ke hadapanMu bagaikan dupa,* semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan kurban petang.


Awasilah mulutku, ya Tuhan,* dan jagalah pintu bibirku.

Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan,* jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.

Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat,* tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.


Biarlah Allah yang adil memukul aku,* biarlah yang maharahim menyiksa aku.

Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta-pora;* tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.


Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup,* biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusanNya!

Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka,* demikianlah aku hancur lebur dimoncong maut.


Tetapi kepadaMulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku,* kepadaMulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.

Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang,* dan terhadap perangkap orang berdosa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan merasa puas, Alleluia.


Ant. 2

Filipus, sudah sekian lama Aku ber­sama kamu, dan engkau belum mengerti siapa­kah Aku ini? Barang­siapa me­mandang Aku, memandang Bapa, Alleluia.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Filipus, sudah sekian lama Aku ber­sama kamu, dan engkau belum mengerti siapa­kah Aku ini? Barang­siapa me­mandang Aku, memandang Bapa, Alleluia.


Ant. 3

Jangan kamu cemas. Percayalah ke­pada Allah dan juga kepada-Ku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku, Alleluia.


Mazmur 96 (97)

Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai,* dan pulau-pulau bersukacita.

Awan kelam menyelubungi Tuhan,* keadilan dan hukum tumpuan takhtaNya.

Api menjalar di hadapan Tuhan,* menghanguskan para lawan di sekitarNya.


Halilintar menyinari jagat,* bumi melihatnya dan gemetar.

Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan,* di hadapan Tuhan semesta alam.

Langit mewartakan keadilan Tuhan,* dan segala bangsa melihat kemuliaanNya.


Dipermalukanlah orang yang menyembah berhala,† yang bermegah atas arca yang tak berdaya,* hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan.

Sion mendengarnya dan bersukacita,† kota-kota Yehuda bersorak-sorai* karena keputusanMu, ya Tuhan.

Sebab Engkaulah, ya Tuhan, mahatinggi di atas seluruh bumi,* Engkau mahaagung di atas segala dewata.


Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan,† sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihiNya* dan melepaskan mereka dari cengke-raman orang jahat.

Terang terbit bagi orang benar,* sukacita bagi orang yang tulus hati.

Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar,* muliakan namaNya yang kudus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Jangan kamu cemas. Percayalah ke­pada Allah dan juga kepada-Ku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ef 2: 19-20)

Kamu bukan lagi orang asing dan pen­datang, me­lainkan sewarga dengan para kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesuslah batu sendinya.


LAGU SINGKAT

P : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin di seluruh dunia,* Alleluia, Alleluia.

U : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin di seluruh dunia,* Alleluia, Alleluia.

P : Mereka mewartakan nama-Mu, ya Tuhan.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin di seluruh dunia,*Alleluia, Alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: Kami telah me­nemukan tokoh yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, Putra Yusuf dari Nazaret, Alleluia.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: Kami telah me­nemukan tokoh yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, Putra Yusuf dari Nazaret, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara tercinta, kita telah menerima warisan surgawi dari para rasul. Mari­lah kita mengucap syukur kepada Bapa kita atas semua kurnia-Nya, dan berkata:


U : Kepada-Mu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab para rasul telah menyampaikan kepada kami perjamuan tubuh dan darah Kristus,* yang memuaskan dan menyegarkan kami.

Terpujilah Engkau karena para rasul telah menyediakan bagi kami santapan sabda,*yang menerangi dan menggembirakan kami.

Terpujilah Engkau karena Gereja kudus telah Kaudirikan atas para rasul,* dan kami Kaupersatukan menjadi satu umat.

Terpujilah Engkau sebab Engkau telah mempercayakan kepada para rasul pembaptisan dan pengampunan dosa,* yang menyucikan kami dari segala kejahatan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, kerinduan umat manusia. Setiap tahun kami Kaugembirakan dengan pesta rasul-Mu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa mereka kami meng­ambil bagian dalam sengsara dan kebangkitan Putra­-Mu yang tunggal serta diizinkan memandang wajah-Mu dalam kebahagia­an abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam per­sekutu­­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

29 views

Comments


bottom of page