top of page

IBADAT PAGI Sabtu, 29 April 2023

PERINGATAN SANTA KATARINA DARI SIENA, PERAWAN (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.Marilah menyembah Tuhan, raja para perawan.


MADAH

Nyalakanlah pelitamu Engkau perawan Tuhanku Masuklah ke perjamuan Teriring lagu pujian.


Bersatulah suci murni Dengan pengantin surgawi Dalam pelukan yang mesra Bahagia selamanya.


Semoga Santa Maria Ratu perawan semua Sudi melindungi Greja Yang berjuang di dunia.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang memberi kemenangan

Kepada para perawan. Amin.


PENDARASAN MAZMUR Ant. I

Sabda yang Kuucapkan adalah roh dan kehidupan, Alleluia


Mazmur 118 (119), 145-152

Aku berseru dengan segenap hati, ya Tuhan, jawablah aku,* ketetapanMu hendak kupegang.

Aku berseru kepadaMu: selamatkanlah aku!* PerintahMu akan kutepati.


Pagi-pagi buta aku telah bangun dan memohon pertolonganMu,* aku berharap pada firmanMu.

Semalam-malaman mataku tertuju kepadaMu* untuk merenungkan janjiMu.


Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiaMu,* ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hu-kumMu.

Orang yang mengejar aku semakin mendekat,* mereka menjauh dari hukumMu.


Tetapi Engkau dekat, ya Tuhan,* dan segala perintahMu benar.

Sejak lama aku mengakui ketetapanMu,* sebab Engkau menetapkannya dari sediakala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. I

Sabda yang Kuucapkan adalah roh dan kehidupan, Alleluia


Ant. 2

Engkau membangun rumah dan mesbah di gunung-Mu yang suci, ya Tuhan, Alleluia.


Kidung (Kebij. 9:1-12)

Allah leluhur kami, Tuhan yang berbelaskasih,* Engkau menciptakan semesta alam dengan sabdaMu.

Engkau membentuk manusia dengan hikmatMu,* agar ia menguasai makhluk ciptaanMu,

agar ia memerintah dunia dengan suci dan adil* dan memegang kekuasaan dengan lurus hati.


Berikanlah kepadaku hikmat yang memerintah bersama Engkau* dan janganlah aku Kauusir dari lingkungan anakMu.

Sebab aku ini hambaMu dan anak sahayaMu,† manusia yang lemah dan pendek umur,* kurang pengertian tentang hukum dan keadilan.


Bahkan orang yang paling sempurna ti-dak berarti sama sekali,* kalau tidak mempunyai hikmat yang ber-asal dari padaMu.

Engkau telah memilih aku menjadi raja bangsaMu,* untuk memerintah Putera-putriMu.

Engkau menyuruh aku membangun kenisah di atas gunungMu yang kudus,† dan mesbah dalam kota kediamanMu,* gambaran yang serupa dengan kemah suci di surga.


PadaMulah hikmat yang mengenal segala karyaMu,* yang hadir tatkala Engkau menciptakan bumi.

Ia mengetahui yang baik di hadapanMu* dan yang sesuai dengan firmanMu.


Utuslah hikmat itu dari surga suci,* dari takhtaMu yang mulia,

agar mendampingi aku dalam usahaku* untuk mengetahui yang baik di hadapanMu.


Sebab hikmatMu mengetahui dan memahami segala-galanya,† ia menuntun aku dengan bijaksana dalam segala tingkah laku* dan melindungi aku dengan cahaya kemuliaannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Engkau membangun rumah dan mesbah di gunung-Mu yang suci, ya Tuhan, Alleluia.


Ant. 3

Akulah jalan, kebenaran dan kehidup­an, Alleluia.


Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,* megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.


Sebab besar kasihNya kepada kita,* kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Akulah jalan, kebenaran dan kehidup­an, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Kid 8,7)

Air yang banyak tidak kuasa me­madamkan cinta, tiadapun sungai-sungai dapat menghanyutkannya. Sekali­pun manusia menyerahkan seluruh harta miliknya untuk mem­peroleh cinta kasih, ia tetap merasa sangat beruntung.


LAGU SINGKAT

P : Kepada-Mu aku berkata: Aku mencari Engkau,* Alleluia, Alleluia.

U : Kepada-Mu aku berkata: Aku mencari Engkau,* Alleluia, Alleluia.

P : Wajahmu, ya Tuhan, kurindukan.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Kepada-Mu aku berkata: Aku mencari Engkau,* Alleluia, Alleluia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia Santa perawan Katarina tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan damai kepada Gereja-Nya yang kudus, Alleluia.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia Santa perawan Katarina tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan damai kepada Gereja-Nya yang kudus, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus, pengantin dan mahkota para perawan, kita hormati dengan hati gembira. Marilah dengan khidmat kita mohon kepada-Nya:

U : Yesus, mahkota para perawan, dengarkanlah kami.

Kristus, Engkau dicintai oleh para perawan suci, karena Engkaulah pengantin mereka yang satu-satunya,* semoga kami tak pernah terpisah dari cinta kasih-Mu.

Engkau telah memahkotai bunda-Mu, Maria sebagai ratu para perawan,* semoga kami senantiasa rela mengabdi Engkau berkat doa perawan Maria.

Ya Kristus, hamba-hamba-Mu yang setia senantiasa mengabdi Engkau dan berusaha menjadi kudus lahir batin,* semoga dunia fana ini tidak menjauhkan kami dari padamu.

Yesus, Engkaulah pengantin yang dinanti-nantikan oleh para perawan yang bijaksana,*semoga kami selalu berjaga dan menantikan Dikau dalam pengharapan.

Berkat doa santa Katarina dari Siena, perawan yang amat bijaksana,* semoga kami hidup bijak dan jujur.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah mahapengasih, hati santa Katarina Kaukobarkan dengan cinta ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada Gereja. Semoga berkat doa per­mohonan­nya umat-Mu tetap di­ikutserta­kan dalam penebusan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaan­-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

194 views1 comment

1 則留言


Sihar Petrus Simbolon, S.Th.
Sihar Petrus Simbolon, S.Th.
2023年4月29日

Deo gratias.

按讚
bottom of page