top of page

IBADAT PAGI Selasa, 2 Januari 2024

PERINGATAN SANTO BASILIUS AGUNG DAN GREGORIUS DARI NAZIANZE, USKUP DAN PUJANGGA GEREJA (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah menyembah Kristus, raja para gembala umat.


MADAH

Kita rayakan para imam Tuhan

Yang ditahbiskan untuk pelayanan

Di tengah umat milik Penyelamat

Penuh semangat.


Mereka giat memohon rahmat

Membanting tulang selalu berjuang

Menjadi hamba bagi sesamanya

Karena cinta.


Siap sedia mereka berjaga

Maka tatkala Tuhan Yesus tiba

Tanpa menunda mereka membuka

Pintu bagi-Nya.


Dimuliakanlah Bapa Maha Murah

Bersama Putra Penebus Dunia

Roh Kudus pula penghibur Gereja

Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Mazmur 23 (24)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*menegakkannya atas samudra raya.

 

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*siapakah berdiri di tempatNya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatNya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*yang menghadap hadirat Allah Yakub.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan yang perkasa dan perwira,*Tuhan yang jaya dalam peperangan.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan semesta alam,*Dialah Raja mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Kidung (Tb 13:1-9)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*kerajaanNya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†Allah mematikan dan menghidupkan,*tak seorangpun lolos dari kuasaNya.

 

Luhurkanlah Allah dihadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†sebab kita disebarkan di antara mereka,*untuk mewartakan keagunganNya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

 

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*namun Ia akan mengasihani kita lagi,

dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*tempat kita terpencar-pencar.

 

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*dan melakukan kebenaran,

maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*dan tidak lagi menyembunyikan wajahNya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*agungkanlah raja kekal.

 

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*mewartakan kuasaNya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan laku-kanlah yang baik di hadapan Tuhan,*barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*dan memuliakan keagunganNya dengan segenap hati.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

Mazmur 32 (33)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*patutlah orang saleh memujiMuji.

Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,*bermazmurlah bagiNya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

 

Sebab firman Tuhan selalu benar,*segala sesuatu dikerjakanNya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*bumi penuh dengan kasih setiaNya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*dan segala bintang oleh nafas mulutNya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkanNya,*dan samudera raya dalam bejana.

 

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*semua penduduk gemetar terhadapNya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*rencana Tuhan turun-temurun.

 

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*umat yang terpilih menjadi milikNya.

Dari surga Allah mengamati,*memandang umat manusia.

Dari kediamanNya Ia menilik,*semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentukNya,*segala tingkah laku diselamiNya.

 

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hambaNya yang takwa,*yang berharap akan kasih setiaNya.

Untuk melepaskan mereka dari maut*dan menghidupi mereka dari masa kelaparan.

 

Maka kita berharap akan Tuhan,*Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*pada namaNya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setiaMu, ya Tuhan,*sebab padaMulah kami berharap.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.


BACAAN SINGKAT (Ibr 13:7-9a)

Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memberikan gembala*Kepada umat-Nya.

U : Tuhan memberikan gembala*Kepada umat-Nya.

P : Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan.

U : Kepada umat-Nya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memberikan gembala* Kepada umat-Nya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau kemilau laksana bintang abadi.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kilau kemilau laksana bintang abadi.


DOA PERMOHONAN

Kristus, gembala yang baik, telah menyerahkan nyawa bagi domba-domba-Nya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:


U : Gembalakanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menunjukkan belaskasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.


Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.


Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu,* semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.


Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu,* teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, Sumber Kebenaran, Gereja-Mu telah Kauterangi dengan teladan dan pengajaran Santo Basilius Agung dan Gregorius. Semoga kebenaran-Mu kami cari dengan rendah hati, kami cintai sungguh-sungguh dan kami amalkan dengan setia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

419 views0 comments

Comments


bottom of page