top of page

IBADAT PAGI Selasa, 20 Februari 2024

HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.


MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.


Semoga pertobatan kami

Di masa Prapaskah ini

Menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang tertimbun


Bila tiba hari Paskah

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Mazmur 23 (24)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*menegakkannya atas samudra raya.

 

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*siapakah berdiri di tempatNya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatNya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*yang menghadap hadirat Allah Yakub.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan yang perkasa dan perwira,*Tuhan yang jaya dalam peperangan.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan semesta alam,*Dialah Raja mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Kidung (Tb 13:1-9)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*kerajaanNya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†Allah mematikan dan menghidupkan,*tak seorangpun lolos dari kuasaNya.

 

Luhurkanlah Allah dihadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†sebab kita disebarkan di antara mereka,*untuk mewartakan keagunganNya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

 

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*namun Ia akan mengasihani kita lagi,

dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*tempat kita terpencar-pencar.

 

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*dan melakukan kebenaran,

maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*dan tidak lagi menyembunyikan wajahNya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*agungkanlah raja kekal.

 

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*mewartakan kuasaNya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan laku-kanlah yang baik di hadapan Tuhan,*barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*dan memuliakan keagunganNya dengan segenap hati.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. 


Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

Mazmur 32 (33)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*patutlah orang saleh memujiMuji.

Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,*bermazmurlah bagiNya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

 

Sebab firman Tuhan selalu benar,*segala sesuatu dikerjakanNya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*bumi penuh dengan kasih setiaNya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*dan segala bintang oleh nafas mulutNya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkanNya,*dan samudera raya dalam bejana.

 

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*semua penduduk gemetar terhadapNya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*rencana Tuhan turun-temurun.

 

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*umat yang terpilih menjadi milikNya.

Dari surga Allah mengamati,*memandang umat manusia.

Dari kediamanNya Ia menilik,*semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentukNya,*segala tingkah laku diselamiNya.

 

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hambaNya yang takwa,*yang berharap akan kasih setiaNya.

Untuk melepaskan mereka dari maut*dan menghidupi mereka dari masa kelaparan.

 

Maka kita berharap akan Tuhan,*Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*pada namaNya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setiaMu, ya Tuhan,*sebab padaMulah kami berharap.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

BACAAN SINGKAT (Yl 2:12-13)

Berbaliklah kepadaKu dengan sepenuh hatimu, dengan puasa dan ratap tangismu. Hendaknya tidak saja kausobek pakaianmu, tetapi sobeklah juga hatimu, dan berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia mahapengasih dan penyayang, lagi sabar dan kaya akan rahmat; Ia pun sedih melihat kemalanganmu..


LAGU SINGKAT

P : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P : Dari lawan yang memfitnah.

U : Dan dari jerat musuh.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Tuhan ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes telah mengajar murid-muridnya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Tuhan ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes telah mengajar murid-muridnya.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menyerahkan diri kepada kita sebagai roti yang turun dari surga. Marilah kita memuji Dia dan berdoa kepada-Nya:


U : Kristus, roti kehidupan, kuatkanlah kami.


Ya Tuhan, Engkau menguatkan kami dengan Perjamuan Ekaristi,* semoga kami mengambil bagian sepenuhnya dalam kurban Paskah-Mu.


Semoga kami menyimpan sabda-Mu dalam hati yang baik dan tulus ikhlas,* supaya kami menghasilkan buah dengan tekun dan tabah.


Semoga kami giat bekerja sama dengan Dikau dalam menyempurnakan dunia,* sehingga damai-Mu yang diwartakan oleh Gereja lebih mudah diterima.


Kami telah berdosa, ya Tuhan, kami telah berdosa,* hapuskanlah kesalahan kami dan selamatkanlah kami.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

338 views0 comments

Bình luận


bottom of page