top of page

IBADAT PAGI Selasa, 4 Juni 2024

HARI BIASA PEKAN IX (H)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.


MADAH

Gelap berkurang malam hampir hilang

Fajar gemilang menyebarkan terang

Marilah kita memanjatkan doa

Kepada Bapa.

 

Semoga Bapa berbelaskasihan

Membimbing kita dalam pengabdian

Dan merestui karya darma bakti

Sepanjang hari.

 

Ya Bapa kami sudilah kabulkan

Harapan hati yang kami ungkapkan

Secara tulus demi Yesus Kristus

Dalam Roh Kudus. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Mazmur 23 (24)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*menegakkannya atas samudra raya.

 

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*siapakah berdiri di tempatNya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatNya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*yang menghadap hadirat Allah Yakub.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan yang perkasa dan perwira,*Tuhan yang jaya dalam peperangan.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan semesta alam,*Dialah Raja mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Kidung (Tb 13:1-9)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*kerajaanNya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†Allah mematikan dan menghidupkan,*tak seorangpun lolos dari kuasaNya.

 

Luhurkanlah Allah dihadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†sebab kita disebarkan di antara mereka,*untuk mewartakan keagunganNya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

 

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*namun Ia akan mengasihani kita lagi,

dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*tempat kita terpencar-pencar.

 

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*dan melakukan kebenaran,

maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*dan tidak lagi menyembunyikan wajahNya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*agungkanlah raja kekal.

 

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*mewartakan kuasaNya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan laku-kanlah yang baik di hadapan Tuhan,*barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*dan memuliakan keagunganNya dengan segenap hati.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.     


Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

Mazmur 32 (33)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*patutlah orang saleh memujiMuji.

Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,*bermazmurlah bagiNya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

 

Sebab firman Tuhan selalu benar,*segala sesuatu dikerjakanNya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*bumi penuh dengan kasih setiaNya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*dan segala bintang oleh nafas mulutNya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkanNya,*dan samudera raya dalam bejana.

 

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*semua penduduk gemetar terhadapNya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*rencana Tuhan turun-temurun.

 

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*umat yang terpilih menjadi milikNya.

Dari surga Allah mengamati,*memandang umat manusia.

Dari kediamanNya Ia menilik,*semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentukNya,*segala tingkah laku diselamiNya.

 

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hambaNya yang takwa,*yang berharap akan kasih setiaNya.

Untuk melepaskan mereka dari maut*dan menghidupi mereka dari masa kelaparan.

 

Maka kita berharap akan Tuhan,*Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*pada namaNya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setiaMu, ya Tuhan,*sebab padaMulah kami berharap.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

BACAAN SINGKAT (Rom 13:11b. 12-13a)

Sudah tiba waktunya kita harus bangun dari tidur. Malam hampir lewat, hari mulai siang. Maka, hentikanlah segala perbuatan yang tak tahan cahaya. Mari kita mengenakan senjata cahaya. Mari-lah hidup dengan pantas seperti pada siang hari.

 

LAGU SINGKAT

P : Allahku, Engkaulah penolongku* PadaMu aku berharap.

U : Allahku, Engkaulah penolongku* PadaMu aku berharap.

P : Engkaulah pelindung dan pembebasku.

U : PadaMu akau berharap.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Allahku, Engkaulah penolongku* PadaMu aku berharap.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikanNya dengan perantaraan para nabiNya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikanNya dengan perantaraan para nabiNya.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara tercinta, kita telah menerima panggilan surgawi. Sebab itu marilah kita meluhurkan Yesus, imam agung kepercayaan kita, dengan berkata:

 

U : Ya Tuhan Engkaulah Allah dan penyelamat kami.

 

Raja yang mahakuasa, dalam pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi imam dan raja,* semoga kami tetap mempersembahkan kurban pujian kepadaMu.

 

Doronglah kami untuk melaksanakan perintah-perintahMu,* supaya berkat kurnia Roh kudus, kami selalu tinggal dalam Engkau, dan Engkau dalam kami.

 

Anugerahilah kami kebijaksanaanMu,* agar menyertai kami hari ini dan mendampingi pekerjaan kami.

 

Semoga hari ini kami tidak menyakiti hati siapapun juga,* tetapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, pandanglah dengan rela doa kami pada pagi ini dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmatMu yang menyembuhkan. Semoga kami dapat menguasai dorongan nafsu yang menggelapkan hati, sebab Engkau telah menyinari kami dengan cahaya rahmat surgawi. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

316 views0 comments

Comments


bottom of page