top of page

IBADAT PAGI Selasa, 6 Februari 2024

PERINGATAN SANTO PAULUS MIKI, MARTIR (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


MADAH

Marilah kita bernyanyi

Dengan gembira memuji

Kejayaan para kudus

Yang dibunuh demi Kristus.


Berkat imannya yang kuat

Dan dibantu oleh rahmat

Mereka bertekad bulat

setya sampai akhir hayat


Meskipun diancam maut

Tidakkah mereka takut

Sebab Tuhan mendampingi

Dengan kuasa ilahi.


Mari mohon pada Tuhan

Agar kita digabungkan

Pada rombongan pahlawan

Sepanjang segala zaman. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Mazmur 23 (24)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*menegakkannya atas samudra raya.

 

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*siapakah berdiri di tempatNya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatNya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*yang menghadap hadirat Allah Yakub.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan yang perkasa dan perwira,*Tuhan yang jaya dalam peperangan.

 

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†Tuhan semesta alam,*Dialah Raja mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

 

Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Kidung (Tb 13:1-9)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*kerajaanNya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†Allah mematikan dan menghidupkan,*tak seorangpun lolos dari kuasaNya.

 

Luhurkanlah Allah dihadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†sebab kita disebarkan di antara mereka,*untuk mewartakan keagunganNya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

 

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*namun Ia akan mengasihani kita lagi,

dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*tempat kita terpencar-pencar.

 

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*dan melakukan kebenaran,

maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*dan tidak lagi menyembunyikan wajahNya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*agungkanlah raja kekal.

 

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*mewartakan kuasaNya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan laku-kanlah yang baik di hadapan Tuhan,*barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*dan memuliakan keagunganNya dengan segenap hati.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.     


Ant. 2

Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

Mazmur 32 (33)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*patutlah orang saleh memujiMuji.

Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,*bermazmurlah bagiNya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

 

Sebab firman Tuhan selalu benar,*segala sesuatu dikerjakanNya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*bumi penuh dengan kasih setiaNya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*dan segala bintang oleh nafas mulutNya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkanNya,*dan samudera raya dalam bejana.

 

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*semua penduduk gemetar terhadapNya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*rencana Tuhan turun-temurun.

 

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*umat yang terpilih menjadi milikNya.

Dari surga Allah mengamati,*memandang umat manusia.

Dari kediamanNya Ia menilik,*semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentukNya,*segala tingkah laku diselamiNya.

 

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hambaNya yang takwa,*yang berharap akan kasih setiaNya.

Untuk melepaskan mereka dari maut*dan menghidupi mereka dari masa kelaparan.

 

Maka kita berharap akan Tuhan,*Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*pada namaNya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setiaMu, ya Tuhan,*sebab padaMulah kami berharap.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

 

BACAAN SINGKAT (2Kor 1:3-5)

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belaskasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderita­an, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan dengan peng­hiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demiki­an pula berlimpah penghiburan kita demi Kristus.


LAGU SINGKAT

P : Orang-orang jujur hidup* Untuk selama-lamanya.

U : Orang-orang jujur hidup* Untuk selama-lamanya.

P : Dan Tuhanlah ganjaran mereka.

U : Untuk selama-lamanya.

P : Orang-orang jujur hidup* Untuk selama-lamanya.

U : Orang-orang jujur hidup* Untuk selama-lamanya.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Berbahagialah orang yang dianiaya karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka kerajaan Allah.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Berbahagialah orang yang dianiaya karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka kerajaan Allah.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita memuji penebus kita, saksi yang setia, dan berkata:


U : Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu.


Ya Tuhan, para martir-Mu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka,* berikanlah kebebasan rohani kepada kami.


Para martir-Mu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya,* berilah kami kemurnian dan keteguhan iman.


Para martir-Mu mengikuti jejak-Mu dengan memanggul salib mereka,* semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup.


Para martir-Mu membasuh pakaian mereka dalam darah Anakdomba,* semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, kekuatan para kudus, santo Paulus Miki dan teman-temannya Kaupanggil melalui salib kepada kehidupan. Dengar­kanlah doa permohonan mereka, supaya iman yang kami akui, juga kami pegang teguh sampai mati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

254 views0 comments
bottom of page