top of page

IBADAT PAGI Senin, 18 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Tuhan sudah dekat, marilah kita me­nyembah Dia.


MADAH

Para nabi mewartakan

Kedatangan Kristus Tuhan

Yang membawa kes’lamatan

Melimpahkan kesukaan.


Kristus datang ke dunia

Pada pertama kalinya

Lahir untuk mengasihi

Bukan untuk menghakimi.


Kristus akan datang lagi

Untuk menganugerahi

Para hamba yang setyawan

Mahkota keabadian.


Kami mohon kepadaMu

Ya Yesus Kristus Tuhanku

Semoga kami selalu

Mencari Dikau melulu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan akan keluar dari kediaman­-Nya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Mazmur 83 (84)

Betapa menyenangkan kediamanMu,*ya Tuhan semesta alam!

Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan,*jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.

 

Bahkan burung pipit mendapat tempat,*dan burung layang-layang bersarang di rumahMu.

Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mesbahMu,*ya Tuhan semesta alam, rajaku dan Allahku.

 

Berbahagialah orang yang diam di rumahMu,*yang selalu memuji Engkau.

Berbahagialah orang yang menimba kekuatan dari padaMu,*yang suka berziarah ke rumahMu.

 

Lembah kering yang mereka lintasi*berubah menjadi sumber air berkat hujan pertama.

Mereka berjalan dari kota ke kota,*hendak menghadap Allah di gunung Sion.

 

Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku,*condongkanlah telingaMu, ya Allah Yakub.

Lihatlah , ya Allah, raja agung,*pandanglah raja yang Kauurapi.

 

Lebih baik satu hari di pelataranMu*daripada seribu hari di tempat lain.

Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah*daripada diam di rumah orang berdosa.

 

Sebab Tuhan Allah adalah raja yang agung dan murah hati,*Ia memberikan kasih dan kemuliaan.

Tuhan menganugerahkan kebahagiaan*kepada orang yang hidup tanpa cela.

Tuhan semesta alam,*berbahagialah orang yang percaya kepadaMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan akan keluar dari kediaman­-Nya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Ant.2

Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Buka­lah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita, alleluia.

 

Kidung (Yes 2:2-5)

Pada akhir zaman, gunung Tuhan akan berdiri kokoh kuat†di antara puncak gunung-gemunung*dan menjulang tinggi di atas semua bukit.

 

Semua bangsa akan mengalir ke sana,*dan banyak kaum akan datang seraya berkata:

“Mari kita berziarah ke gunung Tuhan,*naik ke rumah Allah Yakub.

Semoga Ia menunjukkan jalanNya kepada kita,*dan kita akan mengikuti bimbinganNya.”

Sebab dari gunung Sion lahirlah hukum,*dan dari Yerusalem sabda Tuhan.

 

Tuhan akan menguasai semua bangsa*dan menghakimi sekalian rakyat.

Mereka akan menempa pedangnya menjadi cangkul*dan tombaknya menjadi sabit.

Bangsa yang satu takkan menghunus pedang lawan bangsa yang lain,*dan mereka takkan lagi mengadakan lati-han perang.

 

Hai keluarga Yakub, datanglah ke mari,*marilah kita hidup dalam cahaya Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.2

Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Buka­lah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita, alleluia.

 

Ant. 3

Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

 

Mazmur 95 (96)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan!†Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi!*Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namaNya.

Kabarkanlah setiap hari keselamatan Tuhan,†ceritakanlah kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa*dan karyaNya yang agung di antara segala suku.

 

Sebab Tuhan mahaagung dan sangat terpuji,†Ia dahsyat melebihi segala dewata!*Sebab dewa-dewa para bangsa sesungguhnya tiada ada.

Tuhanlah yang menciptakan langit,†agung dan semaraklah Ia,*kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumahNya yang kudus.

 

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai segala suku bangsa,†sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa,*serukanlah namaNya yang mulia.

Bawalah persembahan, masuklah di pelataran rumahNya†bersembahsujudlah kepada hadiratNya,*gemetarlah di hadapan Tuhan, hai selu-ruh bumi.

Katakanlah di antara para bangsa: “Tuhanlah raja!†Ia meneguhkan jagat, tak tergoyangkan,*Ia menghakimi para bangsa dengan adil.”

 

Bersukalah langit, bergembiralah bumi!*Bergemuruhlah lautan beserta isinya!

Bersoraklah ladang dan segala tumbu-hannya,*bergembiralah segala pohon di hutan.

Bersukarialah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang,*Ia datang menghakimi dunia.

Ia akan menghakimi dunia dengan adil*dan para bangsa dengan tepat.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Yes 2:3)

Mari kita mendaki gunung Tuhan, ke bait Allah Yakub, agar la menunjukkan jalan­Nya kepada kita, dan kita turuti rencana­Nya. Sebab dari gunung Sion itu datang ajaran; dari Yerusalem datang sabda Tuhan.


LAGU SINGKAT

P : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.

P : Engkaulah yang akan datang ke dunia.

U : Kasihanilah kami.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Kristus, Putra Allah yang hidup,* Kasihanilah kami.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Berjaga-jaga dan waspadalah, Tuhan Allah kita sudah dekat.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Berjaga-jaga dan waspadalah, Tuhan Allah kita sudah dekat.


DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan, Putra Allah yang hidup, terang dari terang, akan membimbing kita ke dalam terang, agar kita melihat ke­muliaanNya. Dengan penuh ke­percayaan marilah kita mohon:


U : Datanglah, ya Tuhan Yesus.


Kristus, terang abadi yang terbit untuk menghalau kekelaman kami,* bangunkanlah iman kami dari tidurnya.


Buatlah kami berjalan aman seluruh hari ini* dalam cahayaMu yang menyegarkan.


Ajarilah kami kelembutan hati yang sempurna,* agar kami sabar terhadap semua orang.


Datanglah dan ciptakanlah dunia baru bagi kami,* yang berdasarkan keadilan dan damai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami ditindas oleh beban dosa karena diperbudak manusia lama. Kami mohon, bebas­kan­­lah kami demi kelahiran manusia baru yang kami rindukan, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

290 views0 comments

コメント


bottom of page