top of page

IBADAT PAGI Senin, 20 Mei 2024

PERINGATAN SANTA PERAWAN MARIA, BUNDA GEREJA (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,

menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tanganNya,

Puncak gunung pun milikNya.

MilikNyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.

Dialah Allah kita, kita umatNya,

Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Hari ini dengarkanlah suaraNya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,

seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;

maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


MADAH

O ratu kami yang mulia

Luhur tiada taranya

Engkau merangkul memangku

Tuhan Allah penciptamu.


Pintu yang ditutup Hawa

Dibuka putera bunda

Engkaupun turut berjasa

Membukakan gerbang surga.


Kami anggap tugas luhur

Untuk mengucapkan syukur

Dengan menyanyikan madah

Atas anugerah Allah.


Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada bunda Maria. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Berbahagialah orang yang diam di rumahMu, ya Tuhan.

 

Mazmur 83 (84)

Betapa menyenangkan kediamanMu,*ya Tuhan semesta alam!

Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan,*jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.

 

Bahkan burung pipit mendapat tempat,*dan burung layang-layang bersarang di rumahMu.

Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mesbahMu,*ya Tuhan semesta alam, rajaku dan Allahku.

 

Berbahagialah orang yang diam di rumahMu,*yang selalu memuji Engkau.

Berbahagialah orang yang menimba kekuatan dari padaMu,*yang suka berziarah ke rumahMu.

 

Lembah kering yang mereka lintasi*berubah menjadi sumber air berkat hujan pertama.

Mereka berjalan dari kota ke kota,*hendak menghadap Allah di gunung Sion.

 

Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku,*condongkanlah telingaMu, ya Allah Yakub.

Lihatlah , ya Allah, raja agung,*pandanglah raja yang Kauurapi.

 

Lebih baik satu hari di pelataranMu*daripada seribu hari di tempat lain.

Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah*daripada diam di rumah orang berdosa.

 

Sebab Tuhan Allah adalah raja yang agung dan murah hati,*Ia memberikan kasih dan kemuliaan.

Tuhan menganugerahkan kebahagiaan*kepada orang yang hidup tanpa cela.

Tuhan semesta alam,*berbahagialah orang yang percaya kepadaMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Berbahagialah orang yang diam di rumahMu, ya Tuhan.

 

Ant. 2

Marilah kita naik ke gunung Tuhan.

 

Kidung (Yes 2:2-5)

Pada akhir zaman, gunung Tuhan akan berdiri kokoh kuat†di antara puncak gunung-gemunung*dan menjulang tinggi di atas semua bukit.

 

Semua bangsa akan mengalir ke sana,*dan banyak kaum akan datang seraya berkata:

“Mari kita berziarah ke gunung Tuhan,*naik ke rumah Allah Yakub.

Semoga Ia menunjukkan jalanNya kepada kita,*dan kita akan mengikuti bimbinganNya.”

Sebab dari gunung Sion lahirlah hukum,*dan dari Yerusalem sabda Tuhan.

 

Tuhan akan menguasai semua bangsa*dan menghakimi sekalian rakyat.

Mereka akan menempa pedangnya menjadi cangkul*dan tombaknya menjadi sabit.

Bangsa yang satu takkan menghunus pedang lawan bangsa yang lain,*dan mereka takkan lagi mengadakan lati-han perang.

 

Hai keluarga Yakub, datanglah ke mari,*marilah kita hidup dalam cahaya Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Marilah kita naik ke gunung Tuhan.

 

Ant. 3

Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namaNya

 

Mazmur 95 (96)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan!†Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi!*Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namaNya.

Kabarkanlah setiap hari keselamatan Tuhan,†ceritakanlah kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa*dan karyaNya yang agung di antara segala suku.

 

Sebab Tuhan mahaagung dan sangat terpuji,†Ia dahsyat melebihi segala dewata!*Sebab dewa-dewa para bangsa sesungguhnya tiada ada.

Tuhanlah yang menciptakan langit,†agung dan semaraklah Ia,*kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumahNya yang kudus.

 

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai segala suku bangsa,†sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa,*serukanlah namaNya yang mulia.

Bawalah persembahan, masuklah di pelataran rumahNya†bersembahsujudlah kepada hadiratNya,*gemetarlah di hadapan Tuhan, hai selu-ruh bumi.

Katakanlah di antara para bangsa: “Tuhanlah raja!†Ia meneguhkan jagat, tak tergoyangkan,*Ia menghakimi para bangsa dengan adil.”

 

Bersukalah langit, bergembiralah bumi!*Bergemuruhlah lautan beserta isinya!

Bersoraklah ladang dan segala tumbu-hannya,*bergembiralah segala pohon di hutan.

Bersukarialah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang,*Ia datang menghakimi dunia.

Ia akan menghakimi dunia dengan adil*dan para bangsa dengan tepat.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namaNya

 

BACAAN SINGKAT (Yes 61:10)

Aku bersukaria dalam Tuhan, dan jiwa­­ku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan ke­selamat­an dan diselubungi dengan pakaian ke­­jujuran, bagaikan mempelai ber­hias­kan ratna mutu manikam.


LAGU SINGKAT

P  : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.

U : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.

P  : Tuhan menerima Maria ke dalam kemuliaan.

U : Dan mencintai dia.

P  : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Karena dosa Hawa firdaus tertutup, karena iman Maria surga terbuka.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Karena dosa Hawa firdaus tertutup, karena iman Maria surga terbuka.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita me­nyembah Kristus dan ber­kata:


U : Semoga bunda-Mu mendoakan kami, ya Tuhan.


Kristus, matahari sejati, perawan Maria telah mendahului Engkau seperti fajar mendahului siang,* semoga kami hidup dalam cahaya kedatangan-Mu.


Sabda kekal, Engkau telah memilih Maria menjadi bunda-Mu yang tak bernoda,* bebaskanlah kami dari noda dosa.


Penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, bunda-Mu berdiri di kaki salib,* semoga berkat doanya, kami mengambil bagian dalam penderitaan-Mu dengan gembira hati.


Yesus yang mahamurah, ketika terpaku pada salib, Engkau menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai bundanya,* semoga kami hidup selaku putera Maria yang sejati.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan Allah, kami mohon, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup….


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

328 views0 comments

Comments


bottom of page