top of page

IBADAT PAGI Senin, 29 Mei 2023

PERINGATAN SANTA PERAWAN MARIA, BUNDA GEREJA (P)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.


Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Marilah menyembah Kristus, putra Maria.


MADAH

O ratu kami yang mulia Luhur tiada taranya Engkau merangkul memangku Tuhan Allah penciptamu.


Pintu yang ditutup Hawa Dibuka putera bunda Engkaupun turut berjasa Membukakan gerbang surga.


Kami anggap tugas luhur Untuk mengucapkan syukur Dengan menyanyikan madah Atas anugerah Allah.


Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putera dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada bunda Maria. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi.


Mazmur 89 (90)

Tuhan, Engkaulah pelindung kami,* turun-temurun.

Sebelum gunung-gemunung dijadikan,† sebelum bumi dan jagat dilahirkan,* dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah.


Engkau mengembalikan manusia kepada debu* dengan bersabda:” Kembalilah, hai anak Adam!”

Sebab bagiMu seribu tahun sama dengan hari kemarin,* sama dengan satu giliran ronda malam.


Manusia hilang lenyap seperti mimpi,* seperti rumput yang disabit.

Pagi-pagi berkembang dan berbunga,* waktu sore layu dan kering.


Hati kami hancur luluh karena amarahMu,* karena geram murkaMu kami remuk redam.

Kesalahan Kami Kaubeberkan di hadapanMu,* dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandanganMu.


Segala hari kami lenyap dalam murkaMu,* segenap tahun kami hilang bagaikan nafas.

Batas umur kami tujuh puluh tahun,* atau delapan puluh jika kuat.


Dan hampir seluruhnya susah dan derita,* dalam sekejap mata kami lenyap.

Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat?* Mengapa orang takwa Kaumarahi?


Ajarlah kami menghitung-hitung hari hidup kami,* supaya kami beroleh budi yang arif.

Kembalikan kepada kami, ya Tuhan! Mengapa Engkau berlambat?* Kasihanilah kami, para hambaMu!


Penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi,* supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup.

Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami,* seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami.


Perlihatkanlah karya Mu kepada para hambaMu,* dan keagunganMu kepada anak-anak mereka.

Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahanMu kepada kami* dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi.


Ant.2

Pujilah Tuhan di seluruh bumi.


Kidung (Yes 42:10-16)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,* pujilah Dia di seluruh bumi.

Hendaklah laut seisinya bersorak-sorai,* segala pulau dan semua penduduknya.

Hendaklah gurun beserta kota-kotanya bersukaria,* semua perkampungan yang didiami suku Kedar.

Hendaklah penduduk bukit bersorak gembira,* menggemakan seruannya dari puncak gunung.

Hendaklah mereka semua memuliakan Tuhan,* mewartakan pujianNya di segala pulau.


Tuhan bergerak maju laksana pah-lawan,* bagaikan perwira Ia mengobarkan semangat.

Tuhan menyerukan pekik pertempuran* menghadapi lawan dengan gagah berani.


“Terlalu lama Aku membisu,* terlalu lama Aku menahan diri.

Kini Aku hendak menjerit bagaikan wanita bersalin,* ngap-ngap menghembuskan gelora murkaKu.

Aku hendak menghanguskan gunung dan bukit,* membuat layu segala tetumbuhan.

Aku hendak mengubah bengawan menjadi lembah kersang* dan mengeringkan segala danau.

Tetapi orang buta akan Kutuntun di jalan* dan Kubimbing pada lorong yang tidak mereka lihat.

Kegelapan mereka akan Kuubah menjadi terang,* dan jalan yang berlekuk liku Kujadikan rata.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.2

Pujilah Tuhan di seluruh bumi.


Ant. 3

Pujilah nama Tuhan, hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan.


Mazmur 134 (135), 1-12

Pujilah nama Tuhan,* pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,* di pelataran rumah Allah kita.


Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,* bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,* dan Israel sebagai milik pusakaNya.


Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,* bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,* di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,† memanahkan kilat yang menyertai hujan,* menyuruh angin ke luar dari sumbernya.


Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,* baik manusia dan hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir* melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar* dan membunuh raja-raja yang kuat:

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,* dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,* sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Pujilah nama Tuhan, hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Yes 61:10)

Aku bersukaria dalam Tuhan, dan jiwa­­ku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan ke­selamat­an dan diselubungi dengan pakaian ke­­jujuran, bagaikan mempelai ber­hias­kan ratna mutu manikam.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.

U : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.

P : Tuhan menerima Maria ke dalam kemuliaan.

U : Dan mencintai dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Tuhan memilih Maria* Dan mencintai dia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Karena dosa Hawa firdaus tertutup, karena iman Maria surga terbuka.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Karena dosa Hawa firdaus tertutup, karena iman Maria surga terbuka.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita me­nyembah Kristus dan ber­kata:


U : Semoga bunda-Mu mendoakan kami, ya Tuhan.

Kristus, matahari sejati, perawan Maria telah mendahului Engkau seperti fajar mendahului siang,* semoga kami hidup dalam cahaya kedatangan-Mu.

Sabda kekal, Engkau telah memilih Maria menjadi bunda-Mu yang tak bernoda,* bebaskanlah kami dari noda dosa.

Penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, bunda-Mu berdiri di kaki salib,* semoga berkat doanya, kami mengambil bagian dalam penderitaan-Mu dengan gembira hati.

Yesus yang mahamurah, ketika terpaku pada salib, Engkau menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai bundanya,* semoga kami hidup selaku putera Maria yang sejati.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan Allah, kami mohon, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami, yang hidup….


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

345 views0 comments

Comments


bottom of page