top of page

IBADAT PAGI Senin, 3 Juli 2023

PESTA SANTO THOMAS, RASUL (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, menghormatiNya dengan pujian.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tanganNya, Puncak gunung pun milikNya. MilikNyalah laut, Dia membuatnya, daratanpun buatan tanganNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatNya, Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Hari ini dengarkanlah suaraNya: “Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa, di padang gurun; ketika leluhurmu mencobai Aku, walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu: Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para rasul.


MADAH

O para rasul mulia Duta raja yang kuasa Didikan guru utama Yang mengatasi segala.


Di Yerusalem surgawi Penuh cahaya ilahi Kalian menjadi dasar Bagi Gereja yang benar.


Kami merayakan pestamu Kami kenangkan jasamu Sambil mengucapkan syukur Atas pengurbanan luhur.


Terpujilah Yesus Kristus

Yang sudah sudi mengutus

Rasul yang dipilih Bapa

Dipenuhi dengan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tomas berkata: “Tuan, kami tidak tahu ke mana Tuan pergi; oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?” Jawab Yesus: “Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan.”


Mazmur 89 (90)

Tuhan, Engkaulah pelindung kami,* turun-temurun.

Sebelum gunung-gemunung dijadikan,† sebelum bumi dan jagat dilahirkan,* dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah.


Engkau mengembalikan manusia kepada debu* dengan bersabda:” Kembalilah, hai anak Adam!”

Sebab bagiMu seribu tahun sama dengan hari kemarin,* sama dengan satu giliran ronda malam.


Manusia hilang lenyap seperti mimpi,* seperti rumput yang disabit.

Pagi-pagi berkembang dan berbunga,* waktu sore layu dan kering.


Hati kami hancur luluh karena amarahMu,* karena geram murkaMu kami remuk redam.

Kesalahan Kami Kaubeberkan di hadapanMu,* dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandanganMu.


Segala hari kami lenyap dalam murkaMu,* segenap tahun kami hilang bagaikan nafas.

Batas umur kami tujuh puluh tahun,* atau delapan puluh jika kuat.


Dan hampir seluruhnya susah dan derita,* dalam sekejap mata kami lenyap.

Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat?* Mengapa orang takwa Kaumarahi?


Ajarlah kami menghitung-hitung hari hidup kami,* supaya kami beroleh budi yang arif.

Kembalikan kepada kami, ya Tuhan! Mengapa Engkau berlambat?* Kasihanilah kami, para hambaMu!


Penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi,* supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup.

Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami,* seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami.


Perlihatkanlah karya Mu kepada para hambaMu,* dan keagunganMu kepada anak-anak mereka.

Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahanMu kepada kami* dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tomas berkata: “Tuan, kami tidak tahu ke mana Tuan pergi; oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?” Jawab Yesus: “Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan.”


Ant.2

Tomas, yang juga disebut Didimus, tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkatakepada­nya: Kami telah melihat Tuhan, alleluia.


Kidung (Yes 42:10-16)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,* pujilah Dia di seluruh bumi.

Hendaklah laut seisinya bersorak-sorai,* segala pulau dan semua penduduknya.

Hendaklah gurun beserta kota-kotanya bersukaria,* semua perkampungan yang didiami suku Kedar.

Hendaklah penduduk bukit bersorak gembira,* menggemakan seruannya dari puncak gunung.

Hendaklah mereka semua memuliakan Tuhan,* mewartakan pujianNya di segala pulau.


Tuhan bergerak maju laksana pah-lawan,* bagaikan perwira Ia mengobarkan semangat.

Tuhan menyerukan pekik pertempuran* menghadapi lawan dengan gagah berani.


“Terlalu lama Aku membisu,* terlalu lama Aku menahan diri.

Kini Aku hendak menjerit bagaikan wanita bersalin,* ngap-ngap menghembuskan gelora murkaKu.

Aku hendak menghanguskan gunung dan bukit,* membuat layu segala tetumbuhan.

Aku hendak mengubah bengawan menjadi lembah kersang* dan mengeringkan segala danau.

Tetapi orang buta akan Kutuntun di jalan* dan Kubimbing pada lorong yang tidak mereka lihat.

Kegelapan mereka akan Kuubah menjadi terang,* dan jalan yang berlekuk liku Kujadikan rata.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.2

Tomas, yang juga disebut Didimus, tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkatakepada­nya: Kami telah melihat Tuhan, alleluia.


Ant. 3

Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah, alleluia.


Mazmur 134 (135), 1-12

Pujilah nama Tuhan,* pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,* di pelataran rumah Allah kita.


Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,* bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,* dan Israel sebagai milik pusakaNya.


Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,* bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,* di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,† memanahkan kilat yang menyertai hujan,* menyuruh angin ke luar dari sumbernya.


Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,* baik manusia dan hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir* melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar* dan membunuh raja-raja yang kuat:

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,* dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,* sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah, alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ef 2: 19-20)

Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan para kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesuslah batu sendinya.


LAGU SINGKAT

P : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin* Di seluruh dunia.

U : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin* Di seluruh dunia.

P : Mereka mewartakan nama-Mu, ya Tuhan.

U : Di seluruh dunia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Mereka Kautetapkan sebagai pemimpin* Di seluruh dunia..


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1: 68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Hai Tomas, karena melihat Aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Hai Tomas, karena melihat Aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.


DOA PERMOHONAN

Saudara tercinta, kita telah menerima warisan surgawi dari para rasul. Marilah kita mengucap syukur kepada Bapa kita atas semua kurnia-Nya, dan berkata:


U : Kepada-Mu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan.


Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab para rasul telah menyampaikan kepada kami perjamuan tubuh dan darah Kristus,* yang memuaskan dan menyegarkan kami.


Terpujilah Engkau karena para rasul telah menyediakan bagi kami santapan sabda,* yang menerangi dan menggembirakan kami.


Terpujilah Engkau karena Gereja kudus telah Kaudirikan atas para rasul,* dan kami Kaupersatukan menjadi satu umat.


Terpujilah Engkau sebab Engkau telah mempercayakan kepada para rasul pembaptisan dan pengampunan dosa,* yang menyucikan kami dari segala kejahatan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami ber­sukacita pada pesta Santo Tomas rasul-Mu yang mengakui Putera-Mu sebagai Allah. Semoga kami se­nantiasa disokong oleh perlindungan­nya dan kelak memperoleh kehidupan karena percaya akan nama Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

258 views0 comments

Commentaires


bottom of page