top of page

IBADAT PAGI Senin, 5 Februari 2024

PERINGATAN SANTA AGATA, PERAWAN DAN MARTIR (M)PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.


MAZMUR 94 (95)

Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,

bersorak-sorai bagi penyelamat kita.

Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,

menghormatiNya dengan pujian.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Tuhanlah Allah yang agung,

merajai segala dewa.

Dasar bumi terletak di tanganNya,

Puncak gunung pun milikNya.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


MilikNyalah laut, Dia membuatnya,

daratanpun buatan tanganNya.

Mari bersujud dan menyembah,

berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Dialah Allah kita, kita umatNya,

Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:

“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


seperti di Masa, di padang gurun;

ketika leluhurmu mencobai Aku,

walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,

mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.

Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:

Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


Kemuliaan kepada Bapa

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.

Marilah menyembah Tuhan, raja para martir.


MADAH

Kristus sumber kemurniaan

Dan tumpuan kemartiran

Yang mengganjar keduanya

Dengarkanlah doa hamba.


Perawan tabah dan murni

Yang kami kenangkan ini

Merebut dua mahkota

Sebagai martir dan dara.


Semoga berkat doanya

Kaulebur semua dosa

Yang pernah kami lakukan

Tergoda bujukan lawan.


Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari Perawan

Bersama Bapa dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

KepadaMu aku berdoa ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

 

Mazmur 5:2-10. 12-13

Dengarkanlah kata-kataku, ya Tuhan,*indahkanlah keluh kesahku.

Perhatikanlah permohonanku,*ya rajaku dan Allahku.

 

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan,†waktu pagi Engkau mendengar seruanku,*sejak pagi aku mengharapkan belaskasihMu.

Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan akan kejahatan,*orang jahat tidak boleh bertamu padaMu.

 

Orang berdosa tak dapat bertahan dihadapan pandanganMu,*Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan.

Pembohong Kau binasakan,*Engkau muak akan penumpah darah dan penipu.

Tapi aku, berkat kasih setiaMu yang besar,*akan masuk ke dalam rumahMu.

Aku sujud ke arah rumahMu yang kudus,*penuh khidmat, ya Tuhanku.

 

Bimbinglah aku dengan setia, karena banyaklah lawanku,*ratakanlah jalanMu di hadapanku.

Sungguh, tak ada yang jujur pada mulut mereka,*batinnya penuh rencana busuk.

Tenggorokannya bagaikan kubur ternganga,*lidah mereka licik merayu.

 

Tetapi orang yang berlindung padaMu akan bersukacita,*dan bergembira selama-lamanya.

Karena lindunganMu bersukarialah,*mereka yang mengasihi namaMu.

Sebab Engkau memberkati orang takwa, ya Tuhan,*Engkau melingkupi mereka dengan perisai cintaMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

KepadaMu aku berdoa ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

 

Ant. 2

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

 

Kidung (1 Taw 29:10-13)

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, selama-lamanya,*Allah Israel, Allah leluhur kami.

Engkaulah, ya Tuhan, luhur dan perkasa,*gemilang dan berseri semarak.

Sebab milikMulah langit dan bumi,†bagiMulah kerajaan, ya Tuhan,*Engkau unggul melampaui semua penguasa.

 

Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadaMu,*dan segalanya Kaukuasai.

DitanganMulah kekuatan dan keperkasaan,*segala yang jaya karya tanganMu.

Maka kini kami bersembah sujud, ya Allah,*dan memuji namaMu yang mulia.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

 

Ant. 3

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

 

Mazmur 28 (29)

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga,*sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan

Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namaNya,*sujudlah kepadaNya dengan hormat dan khidmat.

 

Suara Tuhan di atas langit,*Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya.

Suara Tuhan penuh kekuatan,*suara Tuhan penuh semarak.

 

Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati,*menumbangkan jati raksasa.

Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu,*dan bukit bagaikan anak kuda.

 

Suara Tuhan meledakkan mata petir,*dan menggetarkan padang gurun.

Suara Tuhan menggoyangkan pohon,*merontokkan dedaunan hutan.

Maka dalam rumah Tuhan,*semua berseru: Mulia! Mulia!

 

Tuhan bertakhta di surga,*bersemayam sebagai raja selama-lamanya.

Tuhan memberikan kekuatan kepada umat,*umat diberkatiNya dengan damai sejahtera.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3 

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

 

BACAAN SINGKAT (2Kor 1:3-5)

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belaskasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderita­an, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan dengan peng­hiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demiki­an pula berlimpah penghiburan kita demi Kristus.


LAGU SINGKAT

P : Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.

U : Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.

P : Ia telah menyelamatkan daku.

U : Aku hendak memuji Dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.


KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia

Dengan gembira santa Agata pergi ke penjara, seakan-akan diundang ke perjamuan. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menghadapi sakrat maut.


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Zakharia

Dengan gembira santa Agata pergi ke penjara, seakan-akan diundang ke perjamuan. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menghadapi sakrat maut.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita memuji penebus kita, saksi yang setia, dan berkata:


U : Engkau telah menebus kami dalam darah-Mu.


Ya Tuhan, para martir-Mu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka,* berikanlah kebebasan rohani kepada kami.


Para martir-Mu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya,* berilah kami kemurnian dan keteguhan iman.


Para martir-Mu mengikuti jejak-Mu dengan memanggul salib mereka,* semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup.


Para martir-Mu membasuh pakaian mereka dalam darah Anakdomba,* semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa.

 

BAPA KAMI 

 

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, kami mohon, rahimilah kami, berkat permohonan santa Agata, perawan dan martir. Ia senantiasa menyenangkan hati-Mu karena tetap setia sampai mati dan tak bernoda keperawanannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

278 views0 comments

Comments


bottom of page