top of page

IBADAT SORE Jumat, 1 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

 

Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,*Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*bila aku berseru kepadaNya.

 

Jerat maut meliliti aku,†utusan pratala menyergap aku,*aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:*Ya Tuhan, bebasakanlah aku.

 

Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,*Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,*dari kesesakan aku diselamatkanNya.

 

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini*di hadapan wajah Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

 

Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur*yang menjaga Israel.

 

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*maupun bulan di waktu malam.

 

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.

 

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.

 

BACAAN SINGKAT (Yak 5:16.19-20)

Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. sebab doa tekun seorang jujur amat sakti. saudara-saudaraku, jika seorang di antara kamu menyimpang dari jalan yang benar, dan saudara yang menghantar dia kembali, maka ketahuilah, bahwa yang menghantar dia kembali dari jalannya yang sesat, akan me-nyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari maut dan menutupi banyak dosa.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Mereka berusaha untuk menangkap Yesus tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab Yesus dianggap se­orang nabi.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Mereka berusaha untuk menangkap Yesus tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab Yesus dianggap se­orang nabi.


DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus telah menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.


Ya penebus kami, tolonglah kami menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Engkau dalam sengsara-Mu; teguhkanlah kami dalam perjuangan melawan kejahatan, dan kuatkanlah pengharapan kami,* supaya kami tanpa rintangan dapat menyongsong perayaan kebangkitan-Mu.


Semoga orang kristen menunaikan tugasnya sebagai nabi seperti Engkau, mewartakan sabda-Mu di mana-mana,* dan menguatkan pewartaan mereka dengan teladan iman, pengharapan dan cinta kasih.


Teguhkalah dengan kekuatan-Mu semua orang yang tersesak,* dan doronglah kami untuk menghibur dan memperhatikan mereka sebagai saudara.


Ajarilah orang beriman mempersatukan kesusahan mereka dengan sengsara-Mu,* sehingga karya keselamatan-Mu nyata dalam mereka.


Sumber kehidupan ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan karuniakanlah kemuliaan kebangkitan-Mu kepada mereka.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah mahakuasa, semoga tapa suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


86 views0 comments

Comments


bottom of page