top of page

IBADAT SORE Jumat, 10 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VI PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Mari kita bergembira

Merayakan hari Paskah

Sambil bernyanyi memuji

Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan

Dan tubuh-Nya dikurbankan

Darah-Nya yang kita trima

Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur

Maut kalah hancur lebur

Musuh takluk terbelenggu

Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan membebaskan jiwaku dari kesesakan maut, Alleluia.


Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,*Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*bila aku berseru kepadaNya.

 

Jerat maut meliliti aku,†utusan pratala menyergap aku,*aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:*Ya Tuhan, bebasakanlah aku.

 

Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,*Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,*dari kesesakan aku diselamatkanNya.

 

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini*di hadapan wajah Tuhan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan membebaskan jiwaku dari kesesakan maut, Alleluia.


Ant. 2.

Tuhan  melindungi umat-Nya bagaikan biji mata, Alleluia.


Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*yang menjadikan langit dan bumi.

 

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur*yang menjaga Israel.

 

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*maupun bulan di waktu malam.

 

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan  melindungi umat-Nya bagaikan biji mata, Alleluia.


Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Tuhanlah kekuatan dan pujaanku, Dialah keselamatanku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 5:8-10)

Meskipun Kristus Putra Allah, Ia belajar menjadi taat dalam penderitaan-Nya. Dan sesudah Ia sendiri, mencapai kesempurnaan, Ia telah menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepada-Nya. Ia memang dipanggil oleh Allah menjadi imam agung seperti Melkisedek.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Bapamu di surga akan memberikan Roh kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Bapamu di surga akan memberikan Roh kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita meluhurkan Kristus, jalan, kebenaran dan kehidupan, dan berseru:


U:  Putera Allah yang hidup, berkatilah umat-Mu.


Kami berdoa kepada-Mu, ya Kristus, bagi para pelayan umat-Mu, agar dalam membagi-bagikan roti kehidupan,* merekapun menimba kekuatan dari padanya.


Kami berdoa bagi seluruh umat kristen, agar mereka hidup pantas sepadan dengan panggilannya,* dan senantiasa berusaha memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai.


Kami berdoa bagi pemerintah kami, agar menjalankan tugasnya dengan adil dan murah hati,* sehingga terciptalah suasana damai dan kerukunan di antara para bangsa.


Kami berdoa bagi diri kami sendiri, agar kami Kauperkenankan kelak memuji Engkau di tengah himpunan para kudus,* bersama dengan saudara-saudara kami yang telah berpulang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus, yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga kami Kauanugerahi hidup abadi, bila Penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


95 views0 comments

Σχόλια


bottom of page