top of page

IBADAT SORE Jumat, 11 Agustus 2023

PERINGATAN SANTA KLARA, PERAWAN (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus mahkota perawan Yang dikandung Bunda Tuhan P’rawan tunggal yang berputra Dengarkanlah doa hamba


Di tengah taman berbunga Teriring paduan dara Sebagai Pengantin mulya Yang mengganjar mempelai-Nya.


Ke manapun Engkau pergi Para p’rawan mengikuti Merdu melambungkan lagu Bermadah-madah selalu.


Dipuji dimulyakanlah

Bapa dan Putra Allah

Serta Roh penghibur umat

Sepanjang segala abad. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.


Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,* Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,* bila aku berseru kepadaNya.


Jerat maut meliliti aku,† utusan pratala menyergap aku,* aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:* Ya Tuhan, bebasakanlah aku.


Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,* Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,* dari kesesakan aku diselamatkanNya.


Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,* sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,* Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini* di hadapan wajah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.


Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.


Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:* darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,* yang menjadikan langit dan bumi.


Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,* yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur* yang menjaga Israel.


Tuhan menjaga dan menaungi kamu,* Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,* maupun bulan di waktu malam.


Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,* Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,* sekarang dan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 7:32-34)

Seorang yang tidak beristeri me­musat­kan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, bagaimana ia dapat me­nyenang­kan Tuhan. Wanita yang tidak ber­suami atau seorang perawan me­musatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya kudus tubuh dan jiwanya.


LAGU SINGKAT

P : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.

U : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.

P : Mereka dihantar ke Bait Allah.

U : Penuh kegembiraan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Para perawan dihantar kepada raja*penuh kegembiraan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Datanglah, mempelai Kristus, terima­lah mahkota abadi yang di­sediakan Tuhan bagimu.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Datanglah, mempelai Kristus, terima­lah mahkota abadi yang di­sediakan Tuhan bagimu.


DOA PERMOHONAN

Kristus berkenan pada para hamba­-Nya yang hidup sebagai perawan demi Kerajaan surga. Maka dengan hati gembira kita memanjatkan doa kepada Kristus:


U : Yesus, Raja para perawan, dengarkanlah kami.


Kristus, Engkau memilih Gereja sebagai mempelai-Mu tercinta,* berikanlah kemurnian dan kesucian kepada Gereja.


Kristus, Engkau disambut oleh para perawan suci dengan pelita yang bernyala,* semoga pelita iman kami tetap bernyala.


Tuhan, Gereja senantiasa berusaha untuk tetap setia pada-Mu,* berikanlah iman yang kuat dan murni kepada segenap umat kristen.


Engkau telah menggembirakan umat-Mu pada pesta perawan Santa Klara,* semoga kami senantiasa bergembira berkat doanya.


Engkau telah menerima para perawan suci masuk dalam perjamuan nikah di surga,* terimlah juga arwah-arwah orang beriman dalam perjamuan surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang penuh belaskasihan, Engkau sudah menumbuhkan dalam diri Santa Klara cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami meng­ikuti Kristus dengan semangat kemi­skinan, supaya layak memandang-Mu dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, dan Pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


109 views0 comments
bottom of page