top of page

IBADAT SORE Jumat, 15 September 2023

PERINGATAN SANTA PERAWAN MARIA BERDUKACITA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Betapa duka Maria Pada gunung Golgota Memangku jenasah Putra Yang sudah tak bernyawa Tubuh hancur berlumuran Penuh bekas siksaan.


Dipandangnya tubuh putra Dibelai dengan mesra Diciumnya penuh khidmat Dirangkul erat-erat Tak terhinggalah dukanya Yang menghibur tiada.


Kami mohon ya ibunda Yang dirundung nestapa Semoga kauperkenankan Sekedar menghiburkan Hatimu yang penuh duka Dengan minat dan cinta


Terpujilah Allah Bapa

Pencipta yang kuasa

Dan Yesus Putra Maria

Yang menebus dunia

Bersama Roh sumber cinta

Kini dan selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.


Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,* pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,* di pelataran rumah Allah kita.


Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,* bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,* dan Israeal sebagai milik pusakaNya.


Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,* bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,* di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,† memanahkan kilat yang menyertai hujan,* menyuruh angin ke luar dari sumbernya.


Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,* baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,* melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar* dan membunuh raja-raja yang kuat:


Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,* dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,* sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, ber-mazmurlah bagi namaNya yang indah.

II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,* ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya* dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.


Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,* buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,* mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,* juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,* dan juga semua yang percaya pada mereka.


Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,* hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,* hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.


Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,* Tuhan yang diam di Yerusalem!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazMurlah bagi namaNya yang indah.


Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Gal 4:4-5)

Ketika sudah sampai saat yang di­tetap­kan Allah, Ia mengutus Putra­-Nya. Putra­­­­-Nya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, di­bebas­kan oleh­-Nya dan diangkat men­jadi anak Allah.


LAGU SINGKAT

P : Santa Maria, ratu surga dan penguasa bumi,* berdiri dekat salib Tuhan.

U : Santa Maria, ratu surga dan penguasa bumi,* berdiri dekat salib Tuhan.

P : Berbahagialah yang tanpa mati boleh menjadi martir.

U : Berdiri dekat salib Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Santa Maria, ratu surga dan penguasa bumi,* berdiri dekat salib Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Melihat ibu-Nya bersama murid ke­sayangandi sampingnya, Yesus ber­kata kepada ibu-Nya: “Ibu, itulah anak­mu”. Lalu kepada murid-Nya: “Itulah ibumu”.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Melihat ibu-Nya bersama murid ke­sayangandi sampingnya, Yesus ber­kata kepada ibu-Nya: “Ibu, itulah anak­mu”. Lalu kepada murid-Nya: “Itulah ibumu”.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa dan bersuka ria di hadapan­­-Nya. Sebab Ia telah merah­mati Santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.


Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.


Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.


Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putra-Mu,* hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.


Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putra-Mu.


Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, sumber kekuatan, ketika Putra-Mu ditinggikan pada salib, bunda­-Nya berdiri di situ dan ikut me­n­­derita. Semoga kami­pun meng­ambil bagian dalam sengasara Kristus dan ikut di­bangkitkan bersama Dia, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


138 views0 comments

Comments


bottom of page