top of page

IBADAT SORE Jumat, 16 September 2022

PERINGATAN SANTO KORNELIUS DAN SANTO SIPRIANUS, PAUS & USKUP (M)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Allah mahkota mulia Bagi pahlawan yang jaya Kami memuji martir-Mu Sambil mohon doa restu.


Ia menumpahkan darah Rela mati dengan tabah Tetap teguh dalam iman Tanpa dapat digoncangkan.


Berkat doa pahlawan-Mu Ya Allah yang mahatahu Ampunilah dosa kami Meski yang besar sekali.


Dipuji dimulyakanlah Allah Bapa mahamurah Bersama Putra dan Roh-Nya Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Laurensius menjadi martir dan meng­akui nama Tuhan Yesus Kristus.


Mazmur 114 (116A)

Tuhan mengasihi aku,* Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,* bila aku berseru kepada-Nya.

Jerat maut meliliti aku,† utusan pratala menyergap aku,* aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:* Ya Tuhan, bebasakanlah aku.

Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,* Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungi-Nya,* dari kesesakan aku diselamatkan-Nya.

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,* sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,* Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini* di hadapan wajah Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Laurensius menjadi martir dan meng­akui nama Tuhan Yesus Kristus.


Ant. 2

Santo Laurensius berseru: Aku sangat bergembira, sebab aku boleh menjadi kurban Kristus.


Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Santo Laurensius berseru: Aku sangat bergembira, sebab aku boleh menjadi kurban Kristus.


Ant. 3

Aku bersyukur, ya Tuhan Yesus, sebab aku Kauperkenankan masuk rumah-Mu.


Kidung (Why 4:11;5:9,10-12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Aku bersyukur, ya Tuhan Yesus, sebab aku Kauperkenankan masuk rumah-Mu.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 4:13-14)

Saudara-saudara, sebenarnya kamu harus bersuka hati, bila turut memikul sebagian dari penderitaan Kristus, sebab dengan demikian kamupun akan turut bersukacita, bila Kristus akan tampak dalam kemuliaan-Nya. Alangkah bahagia kamu, kalau dicaci-maki karena menjadi pengikut Kristus; sebab dengan demi­kian Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu.


LAGU SINGKAT

P : Engkau telah menguji kami, ya Tuhan,* Dan membawa kami ke padang belantara.

U : Engkau telah menguji kami, ya Tuhan,* Dan membawa kami ke padang belantara.

P : Engkau membesut kami seperti membesut perak.

U : Dan membawa kami ke padang belantara.

P : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

U : Engkau menguji kami, ya Tuhan,* Dan membawa kami ke padang belantara.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant.

Sungguh bahagialah Gereja kita, yang dihias dengan darah mulia para martir Kristus.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.

Sungguh bahagialah Gereja kita, yang dihias dengan darah mulia para martir Kristus.


DOA PERMOHONAN

Raja para martir sudah mempersembah­kan diri dalam perjamuan malam ter­akhir dan menyerahkan hidup-Nya di salib. Marilah kita mengucapkan syukur kepada-Nya dengan berkata:

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami sampai akhir. Engkau penyelamat kami, Engkaulah sumber kekuatan dan teladan bagi setiap martir.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

Engkau memanggil semua orang berdosa yang bertobat, kepada kehidupan abadi.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

Hari ini kami mempersembahkan darah perjanjian baru yang Kaucurahkan demi pengampunan dosa.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

Berkat rahmat-Mu kami tetap bertekun dalam iman sampai pada hari ini.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

Kami percaya bahwa arwah orang beriman Kauterima dalam kemuliaan-Mu.

U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan perisai dan pelindung kami kuatkanlah kiranya kami berkat santapan suci ini agar kami mampu mengikuti teladan santo Kornelius dan Siprianus martir-Mu. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu, sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu, yaitu kabar gembira dari seluruh dunia. Demi Kristus,..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

144 views0 comments

コメント


bottom of page