top of page

IBADAT SORE Jumat, 17 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci

Kunjungilah hati kami

Penuhilah dengan rahmat

Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami

Rahmat Allah mahatinggi

Engkaulah pancaran cinta

Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa

Yang membagikan kurnia

Engkau sudah dijanjikan

Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Akulah Tuhan penebusmu yang menyelamatkan dikau, Alleluia.


Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,*pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*di pelataran rumah Allah kita.

 

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*dan Israeal sebagai milik pusakaNya.

 

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,†memanahkan kilat yang menyertai hujan,*menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

 

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar*dan membunuh raja-raja yang kuat:

 

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Akulah Tuhan penebusmu yang menyelamatkan dikau, Alleluia.


Ant. 2.

Terberkatilah kerajaan Daud, leluhur kami, Alleluia.


II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya*dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

 

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,*juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*dan juga semua yang percaya pada mereka.

 

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

 

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*Tuhan yang diam di Yerusalem!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Terberkatilah kerajaan Daud, leluhur kami, Alleluia.


Ant. 3.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, sebab amat luhurlah Ia, Alleluia.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,*ya raja segala bangsa!

 

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, sebab amat luhurlah Ia, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 5:8-10)

Meskipun Kristus Putra Allah, Ia belajar menjadi taat dalam penderitaan-Nya. Dan sesudah Ia sendiri, mencapai kesempurnaan, Ia telah menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepada-Nya. Ia memang dipanggil oleh Allah menjadi imam agung seperti Melkisedek.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Semua rasul sehati dan tekun berdoa, bersama Maria, bunda Yesus, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Semua rasul sehati dan tekun berdoa, bersama Maria, bunda Yesus, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita meluhurkan Kristus, jalan, kebenaran dan kehidupan, dan berseru:


U:  Putera Allah yang hidup, berkatilah umat-Mu.


Kami berdoa kepada-Mu, ya Kristus, bagi para pelayan umat-Mu, agar dalam membagi-bagikan roti kehidupan,* merekapun menimba kekuatan dari padanya.


Kami berdoa bagi seluruh umat kristen, agar mereka hidup pantas sepadan dengan panggilannya,* dan senantiasa berusaha memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai.


Kami berdoa bagi pemerintah kami, agar menjalankan tugasnya dengan adil dan murah hati,* sehingga terciptalah suasana damai dan kerukunan di antara para bangsa.


Kami berdoa bagi diri kami sendiri, agar kami Kauperkenankan kelak memuji Engkau di tengah himpunan para kudus,* bersama dengan saudara-saudara kami yang telah berpulang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus  Roh kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


114 views0 comments

Comments


bottom of page