top of page

IBADAT SORE Jumat, 17 November 2023

PERINGATAN SANTA ELISABET DARI HUNGARIA, BIARAWATI (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Marilah kita memuji Wanita yang tabah hati Terkenal di mana-mana Karena kesuciannya.


Penuh cinta pada Tuhan Teguh kuat dalam iman Gagah ditempuhnya jalan Berpedoman pengabdian.


Badan diatur puasa Hati dikuatkan doa Maka kini menikmati Kegembiraan surgawi.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada hamba yang setya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.


Mazmur 144 (145)

I

Aku mengagumkan Dikau, ya Allah, rajaku,* aku memuliakan namaMu selama-selamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,* dan memuji namaMu selama-lamanya.


Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,* keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,* dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,* kemegahanMu akan kukidungkan.


KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,* dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,* dan keadilanMu akan kuumumkan.


Tuhan itu pengasih dan penyayang,* lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,* penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.


Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,* dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaanMu yang mulia* dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia,* dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya* dan pemerintahanMu turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.


Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.


II

Tuhan setia dalam semua sabdaNya,* penuh kisah dalam segala karyaNya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,* dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan,* Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tanganMu* dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.


Tuhan adil dalam segala tindakanNya,* penuh kasih setia dalam segala karyaNya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadaNya,* yang berseru kepadaNya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,* Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihiNya,* tetapi yang berbuat jahat dibinasakanNya.


Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,* dan segala makhluk memuliakan namaNya selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan mereka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang dikenal Allah dari semula, ditentukan-Nya dari semula pula untuk menjadi serupa dengan citra Putra-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggil-Nya juga; semua yang dipanggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.

U : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.

P : Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan.

U : Dan mencintai dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

U : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Aku berkata kepadamu: Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diajadikan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Aku berkata kepadamu: Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diajadikan.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita bersama para wanita kudus berdoa kepada Tuhan untuk Gereja-Nya:

U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Dengan iman yang teguh para martir menghadapi kematian badani,* berikanlah kekuatan kepada Gereja dalam segala cobaan.


Dengan tabah para wanita kudus menjawab panggilan rahmat dalam perkawinan suci,* semoga Gereja-Mu subur dalam kerasulannya.


Dengan sabar para janda suci menguduskan kesepiannya dengan doa dan bakti,* semoga Gereja-Mu menunjukkan cinta kasih kepada dunia.


Dengan tekun para ibu mendidik anak-anak bagi kerajaan Allah dan masyarakat,* semoga Gereja-Mu membimbing semua manusia kepada keselamatan dan kehidupan abadi.


Dengan gembira semua wanita suci memandang cahaya wajah-Mu,* semoga para anggota Gereja yang telah meninggal bergembira karena memandang wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, Bapa para yatim piatu, Santa Elisabet melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doanya kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


112 views0 comments

Comments


bottom of page