top of page

IBADAT SORE Jumat, 2 September 2022

HARI BIASA PEKAN XXII (H)


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus cahaya sejati Yang bersinar dalam hati Membawa keselamatan Dan damai yang tahan zaman.


Engkau laksana pelita Di tengah gelap gulita Yang menjamin perjalanan Agar mencapai tujuan.


Bila senja sudah tiba Engkau tetap bercahaya Menyinarkan kasih suci Memancarkan cinta murni.


Terpujilah Kristus Tuhan Yang rela menjadi kurban Namun kini sudah jaya Mulia untuk selamanya. Amin.


Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.


Mazmur 114 (116A, 1-9)

Tuhan mengasihi aku,* Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,* bila aku berseru kepadaNya.


Jerat maut meliliti aku,† utusan pratala menyergap aku,* aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:* Ya Tuhan, bebasakanlah aku.


Berbelaskasihanlah Tuhan dan adil,* Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,* dari kesesakan aku diselamatkanNya.


Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,* sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,* Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini* di hadapan wajah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Tuhan, luputkan jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.


Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.


Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:* darimanakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,* yang menjadikan langit dan bumi.


Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,* yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur* yang menjaga Israel.


Tuhan menjaga dan menaungi kamu,* Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,* maupun bulan di waktu malam.


Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,* Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,* sekarang dan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


Ilmu yang kami ajarkan ialah ilmu Allah yang penuh rahasia, yang tersembunyi bagi manusia; ilmu yang sejak dahulu kala disediakan Allah demi kemuliaan kita. Ilmu itu tidaklah diketahui oleh seorangpun dari penguasa dunia ini; sebab seandainya diketahuinya, pasti mereka tidak sampai menyalibkan Tuhan yang mulia. Akan tetapi, kami memaklumkan seperti tertulis dalam Kitab Suci, yakni: “Apa yang tak pernah dilihat ataupun di-dengar orang, apa yang tak pernah timbul di hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihiNya.” Demikianlah dinyatakan oleh Allah kepada kita dengan perantaraan Roh Kudus.


P : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

U : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

P : Ia wafat sebagai manusia lemah, tetapi kini hidup dalam kekuatan Roh.

U : Untuk menghantar kita kepada Allah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.


Ant. Kidung Maria

Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.


Tuhan Kristus dengan penuh belas kasihan menghapus air mata dari pipi orang yang menangis. Maka hendaklah kita memuji Dia dan dengan rendah hati berdoa kepadaNya:

U : Kasihanilah umatMu, ya Tuhan.

Tuhan Kristus, penghibur orang yang hina-dina,* pandanglah kiranya air mata kaum fakir miskin.

Tuhan yang mahamurah, dengarkanlah kiranya keluh kesah orang yang berada dalam sakrat maut,* dan utuslah malaikatMu untuk menguatkan mereka.

Semoga para pengungsi melihat kembali kampung halamannya di dunia ini,* dan kelak diterima dalam tanah air abadi di surga.

Semoga orang yang tenggelam dalam dosa, membuka diri bagi cinta kasihMu,* dan dipersatukan kembali dengan Dikau dan dengan GerejaMu.

Selamatkanlah kiranya saudara-saudara yang telah berpulang,* sehingga mereka dapat menikmati penebusanMu selimpah-limpahnya.Ya Allah, dalam kehinaan salib menjadi nyata betapa agung kebijaksanaanMu. Semoga kami dengan jelas melihat kemuliaan sengsara PuteraMu, sehingga kami penuh harapan selalu berbangga atas salibNya. Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

99 views0 comments

Comments


bottom of page