top of page

IBADAT SORE Jumat, 22 Juli 2022

PESTA SANTA MARIA MAGDALENA, WANITA KUDUS (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Marilah kita memuji Wanita yang tabah hati Terkenal di mana-mana Karena kesuciannya.


Penuh cinta pada Tuhan Teguh kuat dalam iman Gagah ditempuhnya jalan Berpedoman pengabdian.


Badan diatur puasa Hati dikuatkan doa Maka kini menikmati Kegembiraan surgawi.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan kurnia Kepada hamba yang setya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Ant. 1

Ya Tuhan, hamba-Mu bersukacita atas karya keselamatan-Mu.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Ya Tuhan, hamba-Mu bersukacita atas karya keselamatan-Mu.


Ant. 2

Bagaikan rumah di atas wadas, demikianlah hati wanita suci di­landaskan pada perintah Allah.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,* sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,* sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,† pergi tidur larut malam* dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan* kepada orang yang dicintai-Nya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,* dan buah kandungan sungguh ganjaran- Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,* demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi* tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,* tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Bagaikan rumah di atas wadas, demikianlah hati wanita suci di­landaskan pada perintah Allah.


Ant. 3

Tangan Tuhan meneguhkan dia, maka ia akan diberkati selama-lamanya.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Tangan Tuhan meneguhkan dia, maka ia akan diberkati selama-lamanya.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan mere­ka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang dikenal Allah dari semula, ditentukan-Nya dari semua pula untuk menjadi serupa dengan citra Putra-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggil-Nya juga; semua yang dipanggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memilih dia,* Dan mencintai dia.

U : Tuhan memilih dia,* Dan mencintai dia.

P : Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan.

U : Dan mencintai dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Tuhan memilih dia,* Dan mencintai dia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant . Kidung Maria

Maria mewartakan kepada para murid; Aku telah melihat Tuhan, alleluia.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Maria mewartakan kepada para murid; Aku telah melihat Tuhan, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita bersama para wanita kudus berdoa kepada Tuhan untuk Gereja-Nya:


U : Ingatlah akan gereja-Mu, ya Tuhan.


Dengan iman yang teguh para martir menghadapi kematian badani,* berikanlah kekuatan kepada gereja dalam segala cobaan.

Dengan tabah para wanita kudus menjawab panggilan rahmat dalam perkawinan suci,* semoga gereja-Mu subur dalam kerasulannya.

Dengan sabar para janda suci menguduskan kesepiannya dengan doa dan bakti,* semoga gereja-Mu menunjukkan cinta kasih kepada dunia.

Dengan tekun para ibu mendidik anak-anak bagi kerajaan Allah dan masyarakat,* semoga Gereja-Mu membimbing semua menusia kepada keselamatan dan kehidupan abadi.

Dengan gembira semua wanita suci memandang cahaya wajah-Mu,* semoga para anggota gereja yang telah meninggal bergembira karena memandang wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang Mahamulia, Putra-Mu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia pertama-tama ke­pada Maria Magdalena. Semoga berkat teladan dan doanya kami me­wartakan Kristus yang hidup dan kelak melihat-Nya meraja dalam kemuliaan­-Mu. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

128 views0 comments

Comments


bottom of page