top of page

IBADAT SORE, Jumat 24 Februari 2023

HARI JUMAT SESUDAH RABU ABU (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan Supaya kami bertahan Dalam pantang dan puasa Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat Yang kini bertobat Ampunilah dosa kami Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami Di masa Prapaskah ini Agar pantas merayakan Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.


Ant. 1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.

Mazmur 144 (145)

I

Aku mengagumkan Dikau, ya Allah, rajaku,* aku memuliakan namaMu selama-selamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,* dan memuji namaMu selama-lamanya.


Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,* keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,* dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,* kemegahanMu akan kukidungkan.


KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,* dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,* dan keadilanMu akan kuumumkan.


Tuhan itu pengasih dan penyayang,* lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,* penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.


Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,* dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaanMu yang mulia* dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia,* dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya* dan pemerintahanMu turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.


Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.

II

Tuhan setia dalam semua sabdaNya,* penuh kisah dalam segala karyaNya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,* dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan,* Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tanganMu* dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.


Tuhan adil dalam segala tindakanNya,* penuh kasih setia dalam segala karyaNya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadaNya,* yang berseru kepadaNya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,* Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihiNya,* tetapi yang berbuat jahat dibinasakanNya.


Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,* dan segala makhluk memuliakan namaNya selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.

Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Yak 5:16.19-20)

Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. sebab doa tekun seorang jujur amat sakti. saudara-saudaraku, jika seorang di antara kamu menyimpang dari jalan yang benar, dan saudara yang menghantar dia kembali, maka ketahui­lah, bahwa yang menghantar dia kembali dari jalannya yang sesat, akan me­nyelamat­kan jiwa orang berdosa itu dari maut dan menutupi banyak dosa.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Apabila pengantin sudah diambil dari antara kamu, pada waktu itulah kamu akan berpuasa.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Apabila pengantin sudah diambil dari antara kamu, pada waktu itulah kamu akan berpuasa.


DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus telah menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Marilah kita berdoa kepada-Nya:

U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.

Ya penebus kami, tolonglah kami menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Engkau dalam sengsara-Mu; teguhkanlah kami dalam perjuangan melawan kejahatan, dan kuatkanlah pengharapan kami,* supaya kami tanpa rintangan dapat menyongsong perayaan kebangkitan-Mu.

Semoga orang kristen menunaikan tugasnya sebagai nabi seperti Engkau, mewartakan sabda-Mu di mana-mana,* dan menguatkan pewartaan mereka dengan teladan iman, pengharapan dan cinta kasih.

Teguhkalah dengan kekuatan-Mu semua orang yang tersesak,* dan doronglah kami untuk menghibur dan memperhatikan mereka sebagai saudara.

Ajarilah orang beriman mempersatukan kesusahan mereka dengan sengsara-Mu,* sehingga karya keselamatan-Mu nyata dalam mereka.

Sumber kehidupan ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan karuniakanlah kemuliaan kebangkitan-Mu kepada mereka.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, bantulah kami membaharui diri dengan tobat. Semoga usaha mati raga yang kami mulai, kami selesaikan dengan hati yang ikhlas. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

102 views0 comments
bottom of page