top of page

IBADAT SORE Jumat, 24 Juni 2022

HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta alam semesta Kristus penebus dunia Engkau sebagai cahaya Memancarkan cinta Bapa.


Sepanjang masa hidup-Mu Engkau berbakti selalu Siap untuk menyerahkan Seluruh jiwa dan badan.


Pengabdian-Mu yang murni Akhirnya Kaumahkotai Dengan pengurbanan diri Di puncak gunung Kalvari.


Dimuliakanlah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan cinta-Nya Bagi hamba-Nya semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah di­tinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya.


Ant. 2.

Belajarlah daripadaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,* dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.


Agunglah karya Tuhan,* layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,* keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,* Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,* Ia selalu ingat akan perjanjianNya.


Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya* dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,* segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,* diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,† diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,* kudus dan dahsyatlah namaNya.


Sikap yang takwa itu pangkal kebijak-sanaan,† besarlah ganjaran bagi orang yang ber-pegang padanya,* terpujilah Tuhan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Belajarlah daripadaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hati­mu akan tenang.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.


BACAAN SINGKAT (Ef 2: 4-7)

Demi cinta-Nya yang amat besar Allah telah mengasihi kita dengan kerahim­an yang berlimpah. Kita yang sudah mati karena dosa telah dihidupkan Allah bersama Kristus dan telah di­selamatkan demi rahmat Kristus. Bersama Kristus Yesus pula kita di­bangkitkan, dan bersama Dia kita di­takhtakan dalam surga. Dengan demikian dalam masa mendatang Allah dapat menyatakan kekayaan rahmat­-Nya yang berlimpah karena kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.


LAGU SINGKAT

P : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.

U : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.


P : Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah Bapa-Nya.

U : Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kristus mengasihi kita *Dan menyucikan kita dengan darah-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Tuhan menyambut kita dalam hati­-Nya demi kasih setia-Nya, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Tuhan menyambut kita dalam hati­-Nya demi kasih setia-Nya, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, marilah kita me­ny­am­paikan per­mohonan kita kepada Yesus yang lembut dan rendah hati, dan meminta kepada-Nya:


U : Raja mahapengasih, kasihanilah kami.


Yesus, di dalam Engkau tinggal keallahan sepenuhnya,*ikut sertakanlah kami dalam kodrat ilahi-Mu.

Yesus, Engkaulah khazanah segala kebijaksanaan dan pengetahuan,* nyatakanlah kebijaksanaan Allah yang beraneka ragam kepada kami dengan perantaraan Gereja.

Yesus, Bapa amat berkenan melihat Engkau, * semoga kami bertekun mendengarkan sabda-Mu.

Yesus, kami semua menerima bagian dari kepenuhan-Mu,* semoga kami dilimpahi rahmat dan kebenaran Bapa.

Yesus, sumber kehidupan dan kekudusan,* semoga kami kudus dan tak bercela dalam cinta kasih-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami me­mulia­kan hati Putra­­-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasih-Nya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan peng­antara kami, yang hidup, dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

116 views0 comments

Comments


bottom of page