top of page

IBADAT SORE Jumat, 25 Agustus 2023

HARI BIASA PEKAN XX (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus cahaya sejati Yang bersinar dalam hati Membawa keselamatan Dan damai yang tahan zaman.


Engkau laksana pelita Di tengah gelap gulita Yang menjamin perjalanan Agar mencapai tujuan.


Bila senja sudah tiba Engkau tetap bercahaya Menyinarkan kasih suci Memancarkan cinta murni.


Terpujilah Kristus Tuhan Yang rela menjadi kurban Namun kini sudah jaya Mulia untuk selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.


Mazmur 144 (145)

I

Aku mengagumkan Dikau, ya Allah, rajaku,* aku memuliakan namaMu selama-selamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,* dan memuji namaMu selama-lamanya.


Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,* keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,* dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,* kemegahanMu akan kukidungkan.


KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,* dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,* dan keadilanMu akan kuumumkan.


Tuhan itu pengasih dan penyayang,* lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,* penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.


Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,* dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaanMu yang mulia* dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia,* dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya* dan pemerintahanMu turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewarta-kan kejayaanMu.


Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.


II

Tuhan setia dalam semua sabdaNya,* penuh kisah dalam segala karyaNya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,* dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan,* Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tanganMu* dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.


Tuhan adil dalam segala tindakanNya,* penuh kasih setia dalam segala karyaNya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadaNya,* yang berseru kepadaNya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,* Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihiNya,* tetapi yang berbuat jahat dibinasakanNya.


Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,* dan segala makhluk memuliakan namaNya selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Adil dan benar segala tindakMu, ya raja segala bangsa.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:1-2)

Mereka yang bersatu padu dengan Kristus Yesus, tidak akan dihukum. Sebab hukum Roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa yang mematikan.


LAGU SINGKAT

P : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

U : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

P : Ia wafat sebagai manusia lemah, tetapi kini hidup dalam kekuatan Roh.

U : Untuk menghantar kita kepada Allah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.


DOA PERMOHONAN

Semua orang yang mengenal Kristus ber-harap kepadaNya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan:


U : Tuhan, kasihanilah kami.


Kristus, kuatkanlah kami, sebab kami ini manusia lemah,* yang mudah tersandung dan jatuh.


Tanpa Engkau kami cenderung kepada kejahatan,* maka perbaharuilah kami dengan pengampunanMu.


Engkau dihina oleh dosa, tetapi dimulia-kan oleh tobat,* maka jauhkanlah murka Mu dari kami, meskipun kami layak dihukum karena dosa kami.


Engkau telah mengampuni dosa wanita yang bertobat, dan meletakkan domba yang hilang di atas bahuMu,* maka limpahkanlah belaskasihanMu kepada kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan mahamurah, PuteraMu telah Kauserahkan kepada maut untuk menyelamatkan seluruh dunia. Maka kami mohon kepadaMu, semoga umatMu ini tetap berusaha menyerahkan diri kepadaMu sebagai kurban yang hidup, supaya dipuaskan dengan kepenuhan cinta kasihMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


124 views0 comments

Comments


bottom of page