top of page

IBADAT SORE Jumat, 25 Februari 2022

HARI BIASA PEKAN VII (H)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Yesus cahaya sejati Yang bersinar dalam hati Membawa keselamatan Dan damai yang tahan zaman.


Engkau laksana pelita Di tengah gelap gulita Yang menjamin perjalanan Agar mencapai tujuan.


Bila senja sudah tiba Engkau tetap bercahaya Menyinarkan kasih suci Memancarkan cinta murni.


Terpujilah Kristus Tuhan

Yang rela menjadi kurban

Namun kini sudah jaya

Mulia untuk selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.


Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,* pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,* di pelataran rumah Allah kita.


Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,* bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,* dan Israeal sebagai milik pusakaNya.


Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,* bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,* di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,† memanahkan kilat yang menyertai hujan,* menyuruh angin ke luar dari sumbernya.


Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,* baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,* melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar* dan membunuh raja-raja yang kuat:


Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,* dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,* sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.


Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, ber-mazmurlah bagi namaNya yang indah.


II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,* ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun!

Sebab Tuhan membela hak umatNya* dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.


Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,* buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,* mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,* juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,* dan juga semua yang percaya pada mereka.


Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,* hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,* hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.


Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,* Tuhan yang diam di Yerusalem!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Hai kaum Israel,pujilah Tuhan, bermazMurlah bagi namaNya yang indah.


Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanMu,* ya raja segala bangsa!


Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Yak 1:2-4)

Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kalau kamu diuji dengan pelbagai godaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Biarkan-lah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan apapun juga.


LAGU SINGKAT

P : Kristus telah mencintai dan menyucikan kita* Dalam darahNya.

U : Kristus telah mencintai dan menyucikan kita* Dalam darahNya.


P : Ia menjadikan kita raja dan imam bagi Allah.

U : Dalam darahNya.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Kristus telah mencintai dan menyucikan kita* Dalam darahNya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya demi kasih sayangNya yang besar.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya demi kasih sayangNya yang besar.DOA PERMOHONAN

Bapa telah menyerahkan Tuhan Yesus kepada kematiaan karena pelanggaran kita, dan membangkitNya demi penyelamatan kita. Maka marilah kita berdoa:


U : Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.


Dengarkanlah, ya Tuhan, doa kami dan ampunilah kesalahan kami,* limpahilah kami dengan rahmat dan damai.

Rasul Paulus berkata:”Ketika dosa bertambah, rahmat semakin berlimpah”,* maka ampunilah kiranya dosa kami yang banyak itu.

Kami memang sudah berdosa banyak, ya Tuhan, namun kami berharap kepada kemurahanMu yang tak terbatas,* ubahlah hati kami, supaya kami bertobat.

Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan, dari segala dosa,* supaya Engkau berkenan kepada kami.

Engkau membuka pintu firdaus bagi penjahat yang mengakui Engkau sebagai penyelamat,* maka janganlah Kaututup pintu surga bagi kaum kerabat kami yang telah berpulang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Tuhan, Bapa yang kudus, Engkau telah menyerahkan Kristus PuteraMu sebagai tebusan bagi keselamatan kami. Semoga dalam kehidupan ini kami mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya dikuatkan pula oleh kebangkitanNya. Sebab, Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

98 views0 comments

コメント


bottom of page