top of page

IBADAT SORE Jumat, 25 Maret 2022

HARI RAYA KABAR SUKACITA (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


MADAH


Ketahuilah dunia

Bahwa Tuhan telah tiba

Untuk menebus umat-Nya

Supaya sungguh bahagya.


Nubuat nabi Yesaya

Akhirnya terbukti nyata

Dalam perawan Maria

Yang kini menjadi bunda.


Maria mengandung putra

Karena taat setia

Kepada sabda ilahi

Yang dibawa duta suci.


Terpujilah Tuhan Yesus

Yang dikandung prawan kudus

Berkat kuasa Roh suci

Utusan Bapa surgawi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kanan-Ku, *

Sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion: *

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci, *

Sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda, *

Pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha, *

Agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Sebuah tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, sebuah taruk akan timbul dari akarnya. Roh Tuhan akan menaunginya.


Ant. 2.

Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya.


Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada- Mu, ya Tuhan, *

Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian *

Kepada jeritan doaku.


Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, *

Siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni, *

Sehingga orang mengabdi kepada-Mu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan, *

Hatiku mengharapkan firman-Nya.


Hatiku menantikan Tuhanku, *

Lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar, *

Israel menantikan Tuhan!

Sebab pada Tuhanlah kasih setia *

Dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel *

Dari segala kesalahannya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2.

Tuhan akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya.


Ant. 3.

Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi menusia untuk kita dan menghampakan diri.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa, ⴕ

Yang membuat kita layak mendapat bagian*

Dalam warisan gembilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan *

Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putra-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan, *

yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampakan Yang tak kelihatan, *

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, *

Baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, *

Singgasana, kerajaan, pemerintahan dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya dan untuk Dia, ⴕ

Ia mendahului segala sesuatu, *

Dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja, ⴕ

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut, *

Supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhan-Nya diam dalam Kristus, ⴕ

Dan dengan perantaraan Kristus *

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*

Segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3.

Sabda ilahi yang dari semula lahir dari Bapa, hari ini menjadi menusia untuk kita dan menghampakan diri.


BACAAN SINGKAT (1 Yoh 1:1-2)

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang sabda hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan mewartakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada pada Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami.


LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.

U: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.


P: Sejak awal mula Sabda itu bersama Allah.

U: Dan tinggal di antara kita.


P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U: Sabda menjadi manusia lemah * Dan tinggal di antara kita.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria : Salam, engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua Wanita,


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria : Salam, engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua Wanita,DOA PERMOHONAN

Pada hari ini Bapa kekal mewartakan keselamatan kita kepada Maria dengan perantaraan malaikat-Nya. Marilah kita penuh kepercayaan berdoa:


U: Kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami, Ya Tuhan.


Ya Bapa, Engkau telah memilih perawan Maria untuk menjadi bunda Putra-Mu,* kasihanilah semua orang yang merindukan keselamatan Kristus.

Engkau telah mewartakan damai dan sukacita kepada Maria dengan perantaraan malaikat Gabriel,* kurniakanlah selamat, sukacita dan damai sejati kepada seluruh dunia.

Engkau menghendaki sabda-Mu menjadi manusia atas persetujuan Maria dan kuasa Roh Kudus,* bukalah hati kami untuk menyambut Kristus, seperti Maria bersedia menerima Dia.

Engkau mengangkat orang yang hina-dina dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan,* hiburkanlah yang berdukacita, tolonglah yang miskin, bantulah orang yang mendekati ajalnya.

Allah, tak ada hal yang mustahil bagi-Mu, dan Engkau mengerjakan perbuatan besar,* bangkitkanlah kami pada hari terakhir bersama semua orang yang mendahului kami, dan selamatkanlah kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Ya Allah, Bapa kekal, menurut kehendak-Mu Sabda telah menjadi manusia. Ia menerima tubuh insani dalam rahim pe rawan Maria. Kami mengakui penyelamat kami itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Indahkanlah permohonan kami, semoga kami mengikuti teladan-Nya se-bagai manusia dan menjadi serupa juga dengan kodrat ilahi-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

105 views0 comments

Comments


bottom of page