top of page

IBADAT SORE Jumat, 29 September 2023

PESTA SANTO MIKAEL, GABRIEL, DAN RAFAEL, MALAIKAT AGUNG (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Marilah kita mohon pada Kristus Semoga Ia berkenan mengutus Mikael sakti agar mendampingi Dan melindungi.


Semoga juga Gabriel yang kuat Diutus pula membawa selamat Dan mengunjungi rumah kita ini Sepanjang hari.


Rafael pula sangat diharapkan Supaya tiba untuk menyembuhkan Segala lara semua gangguan Jiwa dan raga.


Dimulyakanlah Bapa mahamurah Bersama Putra penebus dunia Roh kudus pula penghibur Gereja Slama-lamanya. Amin


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Keagungan-Mu luhur mengatasi langit, ya Raja para malaikat.


Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,* betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Keagungan-Mu luhur mengatasi langit,† mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu,* untuk membungkam musuh dan lawan- -Mu.

Jika kupandang langit-Mu, karya jari-Mu,* bulan dan bintang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,* siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,* Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tangan-Mu,* segala-galanya Kautundukkan kepadanya:

Domba, sapi,dan ternak semuanya,* hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan di laut,* semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,* betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Keagungan­-Mu luhur mengatasi langit, ya Raja para malaikat.


Ant. 2

Aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat, ya Allahku.


Mazmur 137 (138)

Ya Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati,* aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat.

Aku bersujud ke arah rumah-Mu yang kudus,* dan aku memuji nama-Mu.

Karena kasih dan kesetiaan-Mu* Engkau mengagungkan nama dan janji-Mu, melebihi segala sesuatu.

Di kala aku berseru, Engkau mendengar-kan daku,* Engkau menambah kekuatan batinku.

Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan,* bila mereka mendengar sabda-Mu.

Mereka akan memuliakan kedaulatan Tuhan:* ”Betapa agunglah kemuliaan Tuhan.”

Meskipun Tuhan mahaagung, Ia memperhatikan orang hina,* meskipun mahatinggi, Ia sudi mendengarkan daku.

Bila aku berada dalam kesesakan,* peliharalah hidupku terhadap amarah musuh.

Ulurkanlah tangan-Mu dan selamatkan daku,* belalah aku seumur hidupku.

Kasih setia-Mu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya,* karya tangan-Mu takkan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku bermazmur bagi-Mu di hadapan para malaikat, ya Allahku.


Ant. 3

Kulihat anak domba di atas takhta seperti tersembelih, dan kudengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putera-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhan-Nya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kulihat anak domba di atas takhta seperti tersembelih, dan kudengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta.


BACAAN SINGKAT (Why 1:4b-5)

Rahmat dan kesejahteraan bagi kamu sekalian dari Allah yang ada sekarang, dahulu dan di masa mendatang; dan dari ketujuh roh yang berdiri di hadap­an takhta-Nya; dan dari Yesus Kristus, saksi Allah yang setia, yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan yang berkuasa atas semua raja di bumi ini. Ia mengasihi kita dan me­lepaskan kita dari dosa dengan darah­-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Asap harum mewangi membumbung,* Ke hadapan Tuhan.

U : Asap harum mewangi membumbung,* Ke hadapan Tuhan.

P : Dari tangan malaikat.

U : ke hadapan Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Asap harum mewangi membumbung,* Ke hadapan Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yang harus kunamai Yesus.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yang harus kunamai Yesus.


DOA PERMOHONAN

Para malaikat selalu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Marilah kita semakin rela mendengarkan sabda Allah dan berdoa:

U : Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.


Semoga doa kami membumbung ke hadapan-Mu, ya Tuhan,* seperti asap dupa yang harum mewangi.


Semoga malaikat-Mu yang kudus Kauutus kepada kami,* untuk menghantarkan persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu.


Semoga bersama para malaikat, kami mewartakan kemuliaan Allah di surga,* dan damai di antara umat manusia seluruh bumi.


Semoga kami pada akhir hidup disongsong oleh para malaikat,* dan dibimbing ke tanah air surgawi.


Semoga panglima Santo Mikael menyambut arwah orang beriman,* dan menghantarkan mereka ke dalam cahaya abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pencipta alam semesta, tugas malaikat dan manusia Kaubagikan dengan bijaksana. Para malaikat tetap meng­abdi-Mu dan mendampingi Engkau di surga. Moga moga mereka juga melindungi hidup kami di dunia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


140 views0 comments

Comments


bottom of page