top of page

IBADAT SORE Jumat, 5 April 2024

HARI JUMAT DALAM OKTAF PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Mari kita bergembira

Merayakan hari Paskah

Sambil bernyanyi memuji

Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan

Dan tubuh-Nya dikurbankan

Darah-Nya yang kita terima

Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur

Maut kalah hancur lebur

Musuh takluk terbelenggu

Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah Kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Maria dari Magdala dan Maria yang lain pergi mengunjungi kubur Yesus, Alleluia.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Maria dari Magdala dan Maria yang lain pergi mengunjungi kubur Yesus, Alleluia.


Ant. 2.

Marilah dan lihatlah tempat Tuhan di-baringkan, Alleluia.


Mazmur 113 A (114)

Ketika Israel keluar dari mesir,*

keluarga Yakub dari bangsa asing,

maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,*

Israel daerah kekuasaan-Nya.

Laut melihat, lalu menyingkir,*

sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,*

dan bukit laksana anakdomba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,*

hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang,*

hai bukit, mengapa laksana anakdomba.

Gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan,*

di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi Danau*

dan batu menjadi mata air.

Kemuliaan kepada Bapa,*

dan putra dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Marilah dan lihatlah tempat Tuhan di-baringkan, Alleluia.


Ant. 3.

Yesus bersabda: Jangan takut! Pergi¬lah dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya berangkat ke Galilea; di sana mereka akan melihat Aku, Alleluia.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Yesus bersabda: Jangan takut! Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya berangkat ke Galilea; di sana mereka akan melihat Aku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 5:8-10)

Meskipun Kristus Putra Allah, Ia belajar menjadi taat dalam penderitaan-Nya. Dan sesudah Ia sendiri, mencapai kesempurnaan, Ia telah menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepada-Nya. Ia memang dipanggil oleh Allah menjadi imam agung seperti Melkisedek.


LAGU SINGKAT

Ant.

Pada hari inilah Tuhan ber­tindak, mari kita rayakan dengan gembira, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Kata murid yang dikasihi Yesus: Itulah Tuhan, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kata murid yang dikasihi Yesus: Itulah Tuhan, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita meluhurkan Kristus, jalan kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan, dan berseru:


U: Putra Allah yang hidup, berkatilah umat-Mu.


Kami berdoa kepada-Mu, ya Kristus, bagi para pelayan umat-Mu, agar dalam membagi-bagikan roti kehidupan,* merekapun menimba kekuatan dari padanya.


Kami berdoa bagi seluruh umat kristen, agar mereka hidup pantas sepadan dengan panggilannya,* dan senantiasa berusaha memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai.


Kami berdoa bagi pemerintah kami, agar menjalankan tugasnya dengan adil dan murah hati,* sehingga terciptalah suasana damai dan kerukunan di antara para bangsa.


Kami berdoa bagi diri kami sendiri, agar kami Kauperkenankan kelak memuji Engkau di tengah himpunan para kudus,* bersama dengan saudara-saudara kami yang telah berpulang.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah se­bagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan juga dalam perbuatan. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


136 views0 comments

Commenti


bottom of page