top of page

IBADAT SORE Jumat, 8 September 2023

PESTA KELAHIRAN SANTA PERAWAN MARIA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Salam bintang laut Bunda Yesus Kristus Sebab engkau ikut Membantu penebus.


Tolonglah yang papa Bimbinglah yang buta Hiburlah yang duka Sembuhkan yang luka.


Kami mohon iman Mohon pengharapan Supaya bertahan Dalam cinta Tuhan.


Terpujilah Bapa Bersama Putra Serta Roh-Nya pula Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari keturunan Isai lahirlah perawan Maria. Dialah yang dinaungi oleh Roh Allah Mahatinggi.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dari keturunan Isai lahirlah perawan Maria. Dialah yang dinaungi oleh Roh Allah Mahatinggi.


Ant. 2

Hari ini hari kelahiran santa perawan Maria. Keindahannya dipandang Allah dan kerendahan hatinya di­sukai Tuhan.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,* sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,* sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,† pergi tidur larut malam* dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan* kepada orang yang dicintai-Nya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,* dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,* demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi* tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,* tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Hari ini hari kelahiran santa perawan Maria. Keindahannya dipandang Allah dan kerendahan hatinya di­sukai Tuhan.


Ant. 3

Sungguh terpuji santa Maria, perawan dan bunda Allah. Hari ini kami rayakan kelahirannya, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sungguh terpuji santa Maria, perawan dan bunda Allah. Hari ini kami rayakan kelahirannya, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Rom 9:4-5)

Mereka itu orang Israel, putera Allah, yang memiliki kemuliaan, perjanjian, hukum Allah, ibadat dan janji-janji. Mereka mempunyai bapa-bapa bangsa, dan dari merekalah Kristus di­lahirkan sebagai manusia. Dialah yang mengatasi segala sesuatu; terpujilah Allah selama-lamanya. Amin.


LAGU SINGKAT

P : Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.

U : Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.

P : Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U : Tuhan sertamu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Kita mengenangkan kelahiran mulia santa perawan Maria. Kerendahan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Maka ia menerima kabar gembira dari malaikat dan mengandung Penebus dunia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Kita mengenangkan kelahiran mulia santa perawan Maria. Kerendahan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Maka ia menerima kabar gembira dari malaikat dan mengandung Penebus dunia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan­-Nya. Sebab ia telah merah­mati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.


Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.


Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.


Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putra-Mu,* hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.


Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya kami menjadi hamba dan murid Putra-Mu.


Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan yang Mahamurah, penuhilah hamba-hamba-Mu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejah­­­teraan dunia berkat pesta kelahiran Perawan Maria. Sebab anak yang dilahir­kannya ialah sumber ke­selamatan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.


117 views0 comments

コメント


bottom of page