top of page

IBADAT SORE Kamis, 11 Juli 2024

PERINGATAN SANTO BENEDIKTUS ABAS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita bergembira

Menghormati hamba

Yang dalam hidupnya

Tekun membiara.


Demi cinta Tuhan

Hidup dibaktikan

Untuk mengikuti

Panggilan ilahi.


Dalam segalanya

Slalu berusaha

Mengabdi sesama

Dengan kasih setya.


Terpujilah Bapa

Bersama Putra

Serta Roh-Nya pula

Selama-lamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

 

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,*dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,*dan para hambaMu yang miskin dengan adil.

 

Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,*dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*turun-temurun selama bulan beredar.

 

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya*dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

 

Para penguasa akan berlutut di depannya,*dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh†akan datang membawa persembahan,*raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

 

Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

 

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,*ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin*dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

 

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

 

Semoga ia hidup selama-lamanya,*dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya*dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,*seluruh bumi penuh kemuliaanNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

 

Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

 

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (Rom 8: 28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan me­reka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang di­kenal Allah menjadi serupa dengan citra Putra­-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari se­mula, dipanggil-Nya juga; semua yang di­panggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh­-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.

P : Tuhan memperhatikan orang yang tulus ikhlas.

U : Ia mencintai orang jujur.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Ia menerima berkat Tuhan dan mem­peroleh balas jasa dari Allah, pe­nyelamatnya, sebab ia sungguh mencari Tuhan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Ia menerima berkat Tuhan dan mem­peroleh balas jasa dari Allah, pe­nyelamatnya, sebab ia sungguh mencari Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Bapa, sumber segala kesucian, meng­han­tar kita kepada kesucian hidup berkat teladan dan doa para kudus. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Semoga kami suci seperti Engkau, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, Engkau mengangkat kami menjadi Putra-Putra-Mu,* semoga segenap Gereja kudus memuji Engkau di seluruh dunia.


Bapa yang kudus, Engkau mendorong kami untuk mengabdi Engkau dalam segala hal,* semoga tingkah laku kami menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu.


Bapa yang kudus, Engkau menyatukan diri kami kembali kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu,* semoga kami semua tetap bersatu.


Bapa yang kudus, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan surgawi,* semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih.


Bapa yang kudus, sudilah mengampuni kesalahan orang-orang berdosa,* semoga orang-orang yang telah meninggal memandang seri wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, kekayaan sejati, Engkau sudah me­netapkan santo Benediktus abas men­­jadi guru gemilang dalam hal peng­abdian kepada-Mu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengan­tara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

185 views0 comments

Comments


bottom of page