top of page

IBADAT SORE Kamis, 13 Oktober 2022

HARI BIASA PEKAN XXVIII (H)


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Kristus Putera Bapa Yang menjadi manusia Kaulah cahaya dunia Yang mencerahkan semua.


Bila semuanya lenyap Engkau akan tinggal tetap Bila segalanya musna Engkau tetap berkuasa.


Bila fajar tampil lagi Terbit hari yang abadi Kau meraja selamanya Berjaya bersama Bapa. Amin.

Ant. 1

Tuhanlah pengasih dan pembelaku, kepadaNya, aku berharap.


Mazmur 143 (144)

I

Terpujilah Tuhan, pelindungku,* yang mengajar tanganku bertempur dan lenganku berperang.

Dialah pengasih dan pembelaku,* Dialah benteng dan pembebasku.

Dialah panglimaku, padaNya aku berharap,* Dialah yang menundukkan para bangsa kepadaku.


Tuhan, apakah manusia, sehingga Kauperhatikan,* siapakah dia, sehingga Kaupelihara?

Manusia sesungguhnya angin belaka,* hari hidupnya laksana bayang berlalu.


Ya Tuhan, bungkukkanlah langitMu dan turunlah,* sentuhlah gunung-gemunung, sehingga berasap.

Lontarkanlah kilatMu dan cerai-beraikanlah musuh,* lepaskanlah panahMu dan kacau-balaukan mereka.

Ulurkanlah tanganMu dari surga,† tariklah dan lepaskanlah daku dari banjir* dan dari tangan orang asing.

Mereka membualkan fitnah dan dusta* dan mengangkat tangan untuk bersum-pah palsu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhanlah pengasih dan pembelaku, kepadaNya, aku berharap.


Ant. 2

Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.


II

Ya Allah, aku hendak melagukan nyanyian baru bagiMu* dan bermazmur bagiMu dengan iringan kecapi.

Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada rajaMu,* Engkaulah yang membebaskan Daud, hambaMu.

Luputkanlah aku dari pedang orang jahat,* lepaskanlah aku dari tangan orang asing.

Mereka membualkan fitnah dan dusta* dan mengangkat tangan untuk bersumpah palsu.


Semoga para pemuda kita diberkati,* tumbuh gagah bagaikan pohon pada masa mudanya.

Semoga para pemudi kita langsing bagaikan tiang berukir,* bagaikan tiang hiasan istana.

Semoga lumbung kita penuh,* berlimpahkan hasil bumi beraneka ragam.

Semoga domba kita berkembang baik beribu-ribu,† bahkan berjuta-juta di padang kita,* semoga ternak kita segar dan makmur semuanya.

Semoga tiada serbuan, tiada pula pembuangan,* semoga tiada ratap tangis di kampung halaman kita.


Berbahagialah bangsa yang demikian adanya,* berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.


Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah* Anakdomba dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


Hendaklah kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan kamu menyimpang dari peng-harapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah diwartakan kepada semua makhluk yang ada di bawah kolong langit.


P : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.

U : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.

P : Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.

U : Aku takkan berkekurangan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Tuhan memuaskan orang yang lapar akan keadilan dan melimpahi mereka dengan kebaikan.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita* dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita* dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut* dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,* berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;* Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut* dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Tuhan memuaskan orang yang lapar akan keadilan dan melimpahi mereka dengan kebaikan.


Kristuslah cahaya para bangsa dan kesukaan setiap makhluk. Marilah kita dengan gembira memanjatkan doa dan berkata:


U : Berilah terang, damai dan sejahtera, ya Tuhan.

Cahaya abadi dan sabda Bapa, Engkau datang menyelamatkan semua orang,* bimbinglah para calon baptis kami dan terangilah mereka.

Janganlah memperhatikan kejahatan kami, ya Tuhan,* sebab Engkau murah hati dan berbelas-kasih.

Engkau memberi manusia kecakapan untuk menyelidiki rahasia alam guna mengatur dunia,* semoga ilmu dan karya manusia memuliakan Dikau dan membahagiakan semua orang.

Lindungilah mereka yang membaktikan diri demi kepentingan saudara-saudaranya,* agar mereka bebas dan tanpa gangguan dapat menjalankan karyanya.

Tuhan, ingatlah semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi,* dan hantarkanlah mereka kepada terang cahayaMu.Ya Tuhan, sambutlah dengan rela ibadat sore kami ini. Semoga kami mengikuti jejak PuteraMu, berbuat baik dengan sabar dan tekun serta menghasilkan buah berlimpah. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

97 views0 comments

Comments


bottom of page