top of page

IBADAT SORE Kamis, 17 November 2022

PERINGATAN SANTA ELISABET DARI HUNGARIA, BIARAWATI (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Marilah kita memuji Wanita yang tabah hati Terkenal di mana-mana Karena kesuciannya.


Penuh cinta pada Tuhan Teguh kuat dalam iman Gagah ditempuhnya jalan Berpedoman pengabdian.


Badan diatur puasa Hati dikuatkan doa Maka kini menikmati Kegembiraan surgawi.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan kurnia Kepada hamba yang setya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, aku berseru , dan Engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.


Mazmur 29 (30)

Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab engkau membebaskan daku* dan tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

Ya Tuhan, Allahku, aku berseru,* dan Engkau telah menyembuhkan daku.

Hidupku telah Kauselamatkan dari alam maut, ya Tuhan,* nyawaku Kaubebaskan dari liang kubur.


Bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang yang dikasihiNya,* persembahkan syukur kepada namaNya yang kudus.

Sesaat saja Tuhan murka, tetapi baik hati seumur hidup,* semalam saja aku menangis, fajar membawa sukacita.


Semasih aku sejahtera, aku berkata:* ”Aku takkan goyah untuk selama-lamanya”

Tuhan, tatkala Engkau berkenan, aku kuat dan aman,* kini Kaupalingkan wajahMu daripadaku, maka tak berdayalah aku.

KepadaMu, ya Tuhan, aku berseru,* Tuhanku, kasihanilah aku.


Apa gunanya bagiMu, jika nyawaku dicabut?* Apa gunanya, jika aku turun ke dalam liang kubur?

Dapatkah debu memuliakan Dikau,* atau mewartakan kesetiaanMu?

Dengarkanlah, ya Tuhan, kasihanilah aku,* Tuhan, jadilah penolong bagiku.


Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira,† pakaian kabungku Kautanggalkan,* pakaian pesta Kaukenakan padaku.

Maka aku bernyanyi bagiMu dan takkan diam lagi,* Tuhan Allahku, Engkau kupuji selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant.1

Ya Tuhan, aku berseru , dan engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.


Ant. 2

Berbahagialah orang, bila kejahatan­nya tidak diperhitungkan Tuhan.


Mazmur 31 (32)

Berbahagialah orang, bila dosanya diampuni* dan kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan.

Berbahagailah orang, bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan* dan tulus ikhlas hatinya.


Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan,* dan aku mengeluh sepanjang hari.

Siang malam aku sangat Kautekan,* tenagaku lenyap, bagaikan diisap udara yang panas.


Maka kuakui dosaku di hadapanMu,* dan kesalahanku tidak kusembunyikan.

Aku berkata: ”Kuakui segala dosaku di hadapan Tuhan”,* maka semua kesalahanku Kauampuni.


Sebab itu hendaknya orang saleh berdoa kepadaMu* diwaktu kesesakan.

Bila terjadi banjir besar,* ia tak akan dilanda.

Engkaulah pelindungku dalam kesesakan,* Engkau membebaskan dan menggem-birakan daku.


“Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh,* Aku akan menasihati dan mendampingi engkau.

Jangan berlaku seperti kuda atau keledai yang tak berakal,* yang harus dikendalikan dengan kekang.”


Nasib orang berdosa sengsara belaka,* tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia.

Bersorak gembiralah dalam Tuhan, hai orang saleh,* bersorak-sorailah hai orang jujur!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Berbahagialah orang, bila kejahatan­nya tidak diperhitungkan Tuhan.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.


Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (Rom 8:28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan mereka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang dikenal Allah dari semula, ditentukan-Nya dari semula pula untuk menjadi serupa dengan citra Putra-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggil-Nya juga; semua yang dipanggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.

U : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.

P : Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan.

U : Dan mencintai dia.

P : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

U : Tuhan memilih dia,*Dan mencintai dia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku berkata kepadamu: Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diajadikan.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Aku berkata kepadamu: Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diajadikan.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita bersama para wanita kudus berdoa kepada Tuhan untuk Gereja-Nya:


U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.

Dengan iman yang teguh para martir menghadapi kematian badani,* berikanlah kekuatan kepada Gereja dalam segala cobaan.

Dengan tabah para wanita kudus menjawab panggilan rahmat dalam perkawinan suci,* semoga Gereja-Mu subur dalam kerasulannya.

Dengan sabar para janda suci menguduskan kesepiannya dengan doa dan bakti,* semoga Gereja-Mu menunjukkan cinta kasih kepada dunia.

Dengan tekun para ibu mendidik anak-anak bagi kerajaan Allah dan masyarakat,* semoga Gereja-Mu membimbing semua manusia kepada keselamatan dan kehidupan abadi.

Dengan gembira semua wanita suci memandang cahaya wajah-Mu,* semoga para anggota Gereja yang telah meninggal bergembira karena memandang wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, Bapa para yatim piatu, Santa Elisabet melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doanya kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

104 views0 comments

Comments


bottom of page